Rådyrjakt bukk Løiten Almenning

Rådyrjakt på bukk i Løiten Almenning sitt området. Innenbygds jegere prioriteres. NB! Korrekt kart må hentes hos almenningen over de forskjellige områder.

Arter

  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


31.03.2021 kl. 09:00

30.04.2021 kl. 23:59

Om oss

Løiten Almenning er en bygdeallmenning på til sammen 225 000 mål, og utgjør med det ca. 65% av Løten Kommune. 

Kontakt oss

Løiten Almenning

62547440

firmapost@loitenalmenning.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

1 stk. voksen råbukk pr kort.  Det blir utdelt to retter på hvert jaktfelt. 

NB! Korrekt kart må hentes hos almenningen over de forskjellige områder.  Kart på denne side er ikke korekte, bare en pekepinne på hvor de forskjellige områdene er.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Et kort pr jeger etter trekkning, ved å søke på flere felt øker sjansen for kort.

De som blir trukket ut får en e-post og SMS om dette. 

Du får en frist til å takke ja/nei og den må overholdes. Du får kun ett tilbud. Hvis du ikke får et tilbud blir du stående på venteliste. Vi tildeler videre fra denne ventelista hvis noen takker nei til tilbudet sitt. Pass på at e-post og telefonnummer er korrekt utfylt slik at du får de beskjedene du skal. Vi legger også ut på vår hjemmeside når trekning er foretatt. Husk at du må ha løst jegeravgift før du får kjøpt jaktkortet.

Jaktregler

Skyteprøve og bevis for godkjente treningsskudd skal bæres med ved jakt og fremvises ved forespørsel.

De jegere som ikke selv har godkjent ettersøkshund må før jakten starter ha inngått avtale med godkjent ettersøksekvipasje. LJFF har egen ettersøksring. Opplysninger om denne får du enten på LJFF sine internett sider eller ved å kontakte Løiten almenning.

Alder av alle skutte dyr skal meldes fra til jaktoppsyn på tlf. 91730316 i tillegg til rapportering på Inatur

Hvert lag kan ha med en "rekrutt" under 18 år i opplæringsøyemed under ansvar av tilsynsjeger.  Bestått jegerprøve og skyteprøve kreves.

Det oppfordres til å felle rev under bukkejakta.