Rådyrjakt bukk Løiten Almenning

Rådyrjakt på bukk i Løiten Almenning sitt området. Innenbygds jegere prioriteres. Kart over terreng kan skrives ut under "mer detaljert beskrivelse" her på siden.

Arter

  • Rådyr

Beliggenhet

Viktige datoer


01.04.2024 kl. 09:00

30.04.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Løiten Almenning

62547440

firmapost@loitenalmenning.no

Video

Kjøp/søk kort her

Om selger

Løiten Almenning er en bygdeallmenning på til sammen 221 000 mål, og utgjør med det ca. 64 % av Løten Kommune. 

Jaktkvoter

1 stk. voksen råbukk pr kort.  Det blir utdelt to retter på hvert jaktfelt. 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

  • Kun de som har fellingstillatelse har lov til å bære våpen under jakta. Fellingstillatelsen er personlig og kan ikke overdras.
  • Ved bruk av rifle skal jegeren ha 30 attesterte treningsskudd og godkjent skyteprøve. Skyteprøve og bevis for godkjente treningsskudd skal bæres med ved jakt og fremvises ved forespørsel.
  • Jegere på samme terreng kan slå seg sammen og hjelpe hverandre.
  • Utøv en human jakt: Skadeskutte dyr skal  oppspores og avlives. 
  • Husk at du må ha løst jegeravgift før du får kjøpt jaktkortet og du må dokumentere tilgang til ettersøkshund.

 

Rådyrjegere har under rådyrjakta adgang til å felle rev. Utenom rådyrjakta må jaktkort for småvilt løses.

 

Jaktregler

Søknad om jakt må inneholde personopplysninger, samt jegernummer og ettersøksavtale.

Det blir trukket ut to retter pr jaktfelt og hver jaktrett gir rett til felling av en voksen bukk. Det kan søkes på så mange felt en ønsker som settes opp i en prioriteringsliste. Dess flere jaktfelt en setter opp (kan tenke seg å jakte på) dess større er jo sjansen til å få jakt.

De som blir trukket ut får en e-post og SMS om dette. 

Du får en frist til å takke ja/nei og den må overholdes. Du får kun ett tilbud. Hvis du ikke får et tilbud blir du stående på venteliste. Vi tildeler videre fra denne ventelista hvis noen takker nei til tilbudet sitt. Pass på at e-post og telefonnummer er korrekt utfylt slik at du får de beskjedene du skal. Vi legger også ut på vår hjemmeside når trekning er foretatt. 

Husk at du må ha løst jegeravgift før du får kjøpt jaktkortet og du må dokumentere tilgang til ettersøkshund.

Alle jegere har plikt til å gjøre seg kjent med jaktfeltets grenser.

NB! Felling skal rapporteres til Inatur.no og jaktoppsyn Håvard Dufseth tlf. 92228565 i Løiten Almenning samme dag som fellingen skjer og senest dagen etter. De som ikke rapporterer i henhold til dette vil ikke kunne regne med jakt neste år.

Last ned/skriv ut kart for de enkelte felt her.

Jakttips

Gjør deg kjent i terrenget og ta hensyn til andre brukere av området. Det vil i være beitedyr på flere områder utover høsten.