Predatorkort Tynset Utmarksråd

Jakt på predatorer i deler av Tynset Utmarksråd sitt området.

Arter

 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Spurvefugler
 • Villsvin

Beliggenhet

Kontakt selger

Tynset Utmarksråd

906 67 974

post@nout.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Kortet gjelder for alle predatoarter som det er åpnet jakt på innenfor gjeldene lovverk.

All jakt i perioden 10.09 til 15.11 må det innhentes tillatelse fra de enkelte grunneierlag.

Jakttider : 

Rev - 15.07 til 15.04. // Kråke - 15.07 – 31.03 // Ravn - 10.08 til 28/29.02 // Grevling -  21.08 til 31.01 / / Mår - 15.11 til 15.03 //  Røyskatt - 21.08 – 15.03  //  Mink - Hele året // Villsvin - 16.04 til15.04.
 

Jakttider rovvilt: Jakt må utøves i henhold nasjonale lisens- og jaktregler.

Bjørn - 21.08 til 15.10 // Ulv - 01.12 til 31.05 // Gaupe - 01.02 til 31.03 // Jerv - 10.09 til 15.02

Mer detaljert beskrivelse

Kortet gjelder for områdene (se kart):

 • Tylldalen Grunneierlag (egen predatorinnlevering)
 • Fåset/Fådal grunneierlag,
 • Brekka/Ripan grunneierlag
 • Aumdalen Hamne og grunneierlag
 • Tynset Østre grunneierlag
 • Grønnfjellia/Havern Utmarkslag,
 • Tynset vestre grunneierlag
 • Lonåsen Utmarkslag
 • Magnildalen Utmarkslag
 • Fosslia Jaktfelt,
 • Slettåsen/Nyvangdalen Utmarkslag
 • Kroklia utmarkslag
 • Stubsjøen utmarkslag
 • Rødalen sætersameie
 • Nytrøa Grunneierlag
 • Sørsjøen utmarkslag
 • Sammeiet Brya Utmarkslag 

 

Skuddpremier  for 2021/22 sesongen. 

Skuddpremie gjelder for områder som beskrevet over. Predatorinnlevering skjer i perioden april etter endt jakt 15.04 hos sekretær i Tynset Utmarksråd (TU). Annonsering av innleveringstidspunkt skjer på TU facebooksside og Tynsetutmarksråd.no. Ved innlevering for skuddpremier skal det fremvises:

 • Avklipte føtter (2) av kråkefugl
 • Framlabber av rev, grevling, mår, røyskatt og mink
 • Dyr kan kontrolleres hele om fangster ønsker å preparere skinn.

 

Art og satser

Rev - 500 kr / Ravn - 150 kr / Kråke - 75 kr / Grevling - 300 kr / Mår - 800 kr / Røyskatt - 200 kr / Mink - 100 k

Jaktregler

Dette kortet gir rett til jakt på rovvilt/predatore innenfor gjeldene jakttider, lover og regler i områder som er med predatorordningen i Tynset Utmarksråd.

Grunnet stor aktivitet fra annen jakt i perioden  10/9-15/11 må du kontakte det enkelte grunneierlaget for å jakte.  
Jakt må utøves i henhold nasjonale lisens- og jaktregler.

Dersom det har blitt gjort endringer på jaktbare arter, er det jegeren selv som selvsagt er ansvarlig for at det jaktes etter gjeldene regelverk.

Kortet gjelder for områdene: Fåset/Fådal grunneierlag, Brekka/Ripan grunneierlag , Aumdalen Hamne og grunneierlag, Sammeiet Brya Utmarkslag, Tynset Østre grunneierlag, Grønnfjellia/Havern Utmarkslag, Tynset vestre grunneierlag, Lonåsen Utmarkslag, Magnildalen Utmarkslag, Fosslia Jaktfelt, Slettåsen/Nyvangdalen Utmarkslag, Kroklia utmarkslag og Stubsjøen utmarkslag

 

Kortet gjelder for alle arter som det er åpnet jakt på innenfor gjeldene lovverk. Det forutsettes at jegere har alle nødvendige papirer i orden, samt lisenser på de artene det gjelder. Kontroll kan forekomme.

Tynset Utmarksråd har  «skuddpremie» på Rev, Ravn, Kråke, Grevling, Mår, Røyskatt og Mink. Det er innlevering 1 gang årlig, kontakt post@nout.no dersom du har spørsmål til ordningen.

Jegere må selv holde seg oppdatert på grenser, og vi ber om at det tas hensyn til at det kan være andre jegere i terrenget.