Småviltjakt i Bardu Grunneierlags område

Småviltjakt i Bardu grunneierlags område. Området strekker seg fra kommunegrensen til Målselv i nord til innerst i Sørdalen i sør.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Hare
 • Rødrev
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Bardu Grunneierlag

Asbjørn Josefsen

90866225

asbjornjosefsen@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Bardu Grunneierlag administrer, forvalter og omsetter grunneiernes småvilt- og fiskerettigheter.  Laget har som mål å forvalte vilt- og fiskeressursene på en langsiktig og bærekraftig måte.

Jaktkvoter

FOR JAKTSESONGEN 2023/24 SETTES FØLGENDE KVOTE:


- inntil 4 + 2 liryper/fjellryper (valgfritt) pr. jeger pr. dag 

- inntil 1 tiur og 1 orrhane pr. jeger pr. dag og inntil 2 av hver art for hele sesongen

- røy og orrhøne er fredet!

 

Jaktkort for privat grunn tilknyttet Bardu grunneierlag i Bardu.
Sesongen følger jaktåret 01.04.2023 - 31.03.2024.
Enhver Jeger plikter å sette seg inn i gjeldende jakttider for de ulike arter, der lokale regler ikke er opplyst gjelder jakttidsrammen.

Innenfor Bardu grunneierlags område finnes det grunneiendommer som ikke er tilsluttet jaktkortordningen. Disse områdene er skravert i kart og merket med skilt i terrenget. Alle jegere plikter og respektere dette. Se kart for områder med jaktforbud.

 • De generelle bestemmelser om jakt fra direktoratet for naturforvaltning gjelder med mindre det er foretatt innskrenkinger eller merknader for det enkelte utmarks eller grunneierlag.
 • I tiden 25. sept - 1. okt er jakt etter rype og skogsfugl forbudt  pga elgjakt.
 • Jakthund må dokumentert være sauerein.
 • All fangster skal rapporteres, på nettportalen.
 • Jakttider varierer pr art, jegeren plikter å sette seg inn i dette selv.
 • Røy og orrhøne er fredet.

 

Jaktregler

Jaktkort for privat grunn tilknyttet Bardu grunneierlag i Bardu.

Sesongen følger jaktåret 01.04. - 31.03.
Enhver Jeger plikter å sette seg inn i gjeldende jakttider for de ulike arter, der lokale regler ikke er opplyst gjelder jakttidsrammen.
Innenfor Bardu grunneierlags område finnes det grunneiendommer som ikke er tilsluttet jaktkortordningen. Disse områdene er skravert i kart og merket med skilt i terrenget. Alle jegere plikter og respektere dette. Se kart for områder med jaktforbud.

 • De generelle bestemmelser om jakt fra direktoratet for naturforvaltning gjelder med mindre det er foretatt innskrenkinger eller merknader for det enkelte utmarks eller grunneierlag.
 • I tiden 25. sept - 1. okt er jakt etter rype og skogsfugl forbudt (elgjakt).
 • Jakthund må dokumentert være sauerein.
 • All fangster skal rapporteres, på nettportalen.
 • Jakttider varierer pr art, jegeren plikter å sette seg inn i dette selv.
 • Røy og orrhøne er fredet.

 

Skuddpremier for rovvilt:

 • Kråke/Ravn: kr 100
 • Mink/Mår/Rev: kr 400
 • Mårhund: kr 1000

Ved felling av rovvilt og anmodning om skuddpremie, forevis til kontrollør gyldig jaktkort, dato, sted/område og antall av art skutt/fanget. Dette blir kontrollert og ført på kontrollskjema. Kontrollør sender så skjema til Bardu grunneierlag for utbetaling av premie.

Ved felling av rovvilt og anmodning av utbetaling av skuddpremie, ta kontakt med kontrollør Jan Eiliv Hansen mobil 952 27 738.

Andre aktuelle tilbud