Smårovviltjakt i Lunner Almenning.

Smårovviltjakt i Lunner Almenning.

Arter

 • Rødrev
 • Mår

Beliggenhet

Viktige datoer


01.06.2020 kl. 09:00

Kontakt selger

Lunner Almenning

61323000

post@la.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

For mer info, se Lunner Almennings hjemmeside.

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

Lunner Almenning selger felles jaktkort i LA- og Lunner grunneierlags områder.  Se regler lengre ned på siden.

 

For kart jaktområder i Lunner Almenning, klikk her: Jaktkart - Lunner Almenning.

Kartet viser yttergrensene. I bygda skal det kun jaktes utenfor utmarksgjerdet. Det er dermed normalt ikke anledning til å jakte på innmark. Tillatelse til dette gis av hver enkelt grunneier direkte.

 

God jakt!

Jaktregler

LUNNER ALMENNING - LUNNER GRUNNEIERLAG JAKTSESONGEN 2023, forbeholdt innenbygdsboende

 

 

1. Jakttider

 • Mår - 01.11 – 15.03
 • Rev - 15.07 – 15.04
 • Mink - Hele året

 

2. Jaktstopp

 • Under dyresanking 16. - 20. september er det stans i all form for jakt i Lunner Grunneierlags og Lunner Almennings områder.
 • Observasjon av bufe fra og med 1. oktober bes meldt til oppsyn.

 

3. Hund

 • Bruk av hund tillatt fra 10. september.
 • Det forlanges sauerenhetsbevis for alle jakthunder.

 

 

4. Pliktig rapportering

 • Husk levering av fellingsrapport uansett om det er felt vilt eller ikke, innen 31.03.
 • Det selges ikke jaktkort til den som ikke har overholdt rapporteringsplikten forrige sesong. 

 

 

Lunner Grunneierlag / Lunner Almenning