Småviltjakt for INNENBYGDS i RJFO. Kortbegrensning fra 2 oktober.

Ringsaker Jakt og Fiskeområde (RJFO) salgside KUN for for jegere som bor og har adresse i Ringsake

Arter

  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare
  • And
  • Villsvin
  • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


13.09.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Ringsaker Jakt og Fiskeområde

62344340 - 41686950

anders.berg@rjfo.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

RJFO omfatter eiendommene Pihl AS og Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes bygdealmenninger. Formålet med sammenslutningen er administrasjon av jakten og fisket i området, og å sørge for best mulig forvaltning av vilt og fisk. Ringsakerfjellet dekker et areal på ca 600 kvadratkilometer, hvorav 290 kvadratkilometer består av produktiv skog. Resten består av fjell, sjøer og myrer. RJFO ble opprettet i 1966.

Jaktkvoter

Det blir ingen utvidelse av storfugljakten, siste dag er 31/10.

Rypejakta for innenbygds avslutter 24/9 og storfugl avslutter 31/10.
Opphold i småviltjakta i perioden 25.9. - 01.10  Antall kort som selges fra 2 oktober blir begrenset.

NB! Kjøpes det innenbygds kort uten at du bor eller har adresse i Ringsaker, blir kortet slettet og pengene betales ikke tilbake.

Se detaljert kart over jaktområdet her.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Tidligkort på fugl selges kun sammen med sesongkort. Jaktstart er 10 september. Øvrig salg er fra 14 september.
Det er begrensninger i dagskortsalget, hvis en dato ikke er valgbar så er maks kort solgt for den dagen. Salget av dagskort avsluttes når maks antall kort for sesongen er oppnådd.
Endelig jakttider setter vi etter at rypetaksten er ferdigstilt. Ved lite fugl bruker vi kort sesong, lengre ved mye fugl. Jaktregler finner du på vår hjemmeside. Betingelsen for å utøve jakt i RJFO er du har satt deg inn i reglene og områdets grenser mot naboeiendommer.  Følg link til vår hjemmeside. www.rjfo.no

Jaktregler

Jakttider 2023. (fra og med - til og med)

Nytt av året, det er kun en periode med rypejakt, og kun for innenbygds om man ikke har tidligkort. Det skilles også mellom harekort og skogsfuglkort for utenbygds. Felles for begge er at det kan felles rev, mink og kråkefugler.

Det tas forbehold om endringer i jakttider. Eventuelle endringer vil bli opplyst om på vår hjemmeside. Jeger må holde seg oppdater på dette.

 

Tidligjakt etter søknad.
Rype og skogsfugl, tidligjakt      10/09    -           13/09  

Jakt for Innenbygds:   
Rype og skogsfugl, ordinær       14/09    -           24/09.
Skogsfugl fra                              02/10    –          31/10
And, due, kråkefugler tidligjakt   10/09    -           13/09
And, due, kråkefugler ordinær    14/09    -           24/09 og 02/10 - 23/12
Rev, mink og skarv                     10/09    -           24/09 og 02/10 - 23/12

Jakt for utenbygds:

Skogsfugl                                  2/10  -  31/10

Hare                                          14/09 -  24/09 og 02/10 – 23/12    

For alle fuglekort vil det bli begrensninger i antall kort pr dag og totalt.

Hjortevilt
Råbukk                                    10/08    -           24/09
Rådyr ordinær                         03/10   -           23/12
Hjort                                        01/09    -           23/12
Elg                                           25/09    -           30/11(23/12)
Villrein                                      20/08    -           30/09

Villsvin                                   01/04    -           31/3
Villsvin kan jaktes av dem som har løst småviltkort i RJFO, og eller har fellingstillatelse på hjortevilt. Se regler for jakt på villsvin.

Rovdyr:
Forbehold om kvoter og tider.   Se Statsforvalteren for nærmere info.     
Bjørn.                                      21/09-15/10                                       
Ulv                                           01/12-31/5
Jerv                                         10/09-15/2

Treningskort for fugl fra 2/10 -23/12. Kjøpes hos Inatur. Er inkludert i sesongkort fugl.

Jakt i hytteområdene og på setervanger er ikke tillatt.
Det er ikke lov til å jakte i og ved veier som er åpne for allmenn ferdsel, dette gjelder også postering.
Bruk av rifle er ikke tillatt. (gjelder småvilt)

 

Hundetrening
Elgjegere innen for RJFO har tillatelse til å trene egne hunder på eget terreng fra og med den 14/9 – 24/09. Treningen skal legges til siste halvdel av dagen.

For de 4 første dagene av fuglejakten kreves det eget jaktkort som er utstedt etter søknad.
Det tas forbehold om tidligere slutt og begrensninger i jaktområde.

Jaktkort, småvilt.
Det selges; dagskort, 5-dagers kort og sesong.
Det anbefales jegere som benytter hunder å gjøre dem sauerene. Dette vil på sikt bli påkrevd.

Salg av jaktkort for småvilt 2024
For fuglejakt vil en begrensning de første dagene bli opprettholdt med søknadsfrist 15. juni 2024
Søknad sendes Inatur. Vi ber om at hytteeierne innen RJFO påfører tomtenummer og grunneier på søknaden.
Informasjonsbrosjyre og kart fås kjøpt i alle kortsalgstedene.
Vi minner om innsending av utfylt jaktrapport til RJFO, 2380 Br.dal, senest 2 uker etter at jakten er avsluttet.

 

Veibeskrivelse

Det er merket vei fra Lillehammer, Brumundal, Moelv og Hamar.

Tilbudet ligger i fjellområde i nord østli del av Ringsaker kommune.

Andre aktuelle tilbud