Treningskort fuglehund Eidfjord Fjellstyre

Treningskort på Eidfjord statsallmenning er lett tilgjengeleg frå Rv 7.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype

Beliggenhet

Viktige datoer


01.08.2021 kl. 09:00

Kontakt selger

Eidfjord Fjellstyre

47612205

fjellstyre@eidfjord.kommune.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Kortprisar;

  • Døgnkort for trening kr 250,- 

Mer detaljert beskrivelse

Områdeinndeling:

I perioden 02.09 til 24.09 er det kun trening i området " tidligområdet på kart"

Allmenningen er delt i 2 treningsområder i tida 25.09-30.10. For områdegrenser sjå kart på heimesida, www.eidfjord-fjellstyre.no  

Jaktregler

Generelle treningsreglar:

  • Alle hundar som skal sleppast skal ha bevis for å vera sauereine.
  • Det kan berre sleppast ein hund om gangen.
  • Rypekull som vert teke opp i trening skal ikkje takast opp gjenntekne ganger. Kull skal altså ikkje unødig uroast over tid da dette gjer rypa meir eksponert for rovvilt.

Veibeskrivelse

RV 7 over Hardangervidda er eit godt utgangspunkt for treningsområdet i Eidfjord Statsallmenning. 

Turisthytter i området er Halne fjellstugu, Dyranut turisthytte og Dyranut fjellstova.

Kartbladet "Eidfjord" i M:50 000 viser heile statsallmenninga med vegar og turstiar.   

 

Andre aktuelle tilbud