Predatorkort Sander- Lørenskogterrenget

Predatorkort som gjelder for rev, grevling, mår, mink, kråke, nøtteskrike. Alle arter innenfor fastsatt jakttid. Åtejakt og lokkejakt på rev etter avtale med ansvarlig for predatorjakta.

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Solemskogen JFF

90086872

jakt@solemskogen.org

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Jaktregler