Småviltjakt hos Søndre Land Viltlag

Se oppdatert kart på sl-viltlag.no for nøyaktig beskrivelse av jaktbare og ikke-jaktbare områder. Det interaktive kartet gir kun omtrentlig visning av områder som inngår i dette jakttilbudet.

Arter

 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


20.08.2020 kl. 09:00

Kontakt oss

Søndre Land Viltlag

Torger Granum

99512333

torger.granum@sl-viltlag.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Det er begrenset antall sesongkort til salgs.

 

Jaktkart og mer info, se vedlagte kart og www.sl-viltlag.no

 

Innenbygdsboende har folkeregistrert boligadresse i Søndre Land kommune, samt eiere av hytter og fritidseiendommer i kommunen. Andre er utenbygdsboende

Jaktregler

JAKTTIDER

Det er opphold i all småviltjakt i perioden fra og med 24.09. til og med 6.10.

Skogsfugl og hare: 10.09 til 23.09 + 07.10. til 23.12.

Gås: 10.08. til 23.09 + 07.10 til 23.12.

Stokkand + ringdue: 21.08 til 23.09 + 07.10. til 23.12.

 

Rovvilt: (rev, grevling, mår, mink): Slik som angis i offentlige bestemmelser. Se Miljødirektoratet for jakttider

Merk: For jegere som kun har kjøpt rovviltkortet er jakt med hund ikke tillatt i perioden 20.8.-23.12.

 

JAKTKART

Det digitale jaktkartet i denne salgssiden er kun et oversiktskart. Jeger er pliktig til å sette seg inn i gjeldende jaktgrenser før jakta tar til. Se og last ned vedlagte filer for detaljert jaktkart for henholdsvis Østsida og Vestsida.

Last ned småviltkart for østsiden                               

Last ned småviltkart for vestsiden             

Andre aktuelle tilbud