Rådyrjakt grunneier Skakland-Vestsiden Utmarkslag SA

Rådyrjakt i Skakland - Vestsiden Utmarkslag SA. NB! Fredningsområder/ikke jaktbare områder er skravert på Utmarklagets sitt tur- og jaktkart under "lenker på denne siden"

Arter

 • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


20.08.2020 kl. 09:00

15.06.2020 kl. 09:00

20.07.2020 kl. 23:59

Kontakt oss

Skakland-Vestsiden Utmarkslag SA

977 19 840

arve.bones@gmail.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Rådyrkort/inklusiv sesongkort for småvilt:

Fellingsrett på rådyr er inklusiv sesongkort på småvilt.

Det er kun tillatt med 2 jegere pr. rådyrrett. Jeger nr. to må ha gyldig sesongkort for småviltkort. 

1 dyr pr rådyrrett

 

Fredningsområder/ikke jaktbare områder er skravert på Utmarklagets sitt tur- og jaktkart på vår hjemmeside.

Last ned/se kart her

Vedlagte filer

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Skakland –Vestsiden Utmarkslag jobber for å legge forholdene til rette slik at flest mulig av brukerne til utmarka skal føle seg velkommen. Dette gjelder så vel bæreplukkere og turfolk som jeger. Årsaker til konflikter kan være forskjellig, så vi oppfordrer derfor alle til å respektere hverandre og vise god jaktmoral.

Tildelte jaktkort angir hva du kan jakte og hvilke soner eller områder hvor det er tillatt å drive jakt. Ved kjøp av sesongkort, gjelder jaktkortet også som rovviltkort etter nyttår. Fredningsområder/ikke jaktbare områder er skravert på Utmarklagets sitt tur- og jaktkart på vår hjemmeside. I tillegg gjelder et generelt jaktforbud i en avstand på 100 meter fra dyrket mark eller fast bosetning.

 

Bruk av skogsbilveier er normalt tillatt på utmarkslagets areal. Kjøring skjer på eget ansvar og slik at det ikke er til ulempe for annen skogsdrift eller sjenanse for andre brukere. Eventuelle bomavgifter må betales.

Grunneier eller rettighetshaver kan stenge veien for motorferdsel i perioder av forskjellige årsaker. (F.eks. ved mye nedbør.) Skilt eller bom som forbyr slik ferdsel skal respekteres.

Utmarkslaget ønsker også tilbakemelding på hva du mener om bestandens størrelse for den viltarten du har jaktet på. (Dette er frivillig.)
Gi oss en tilbakemelding her 

For å prøve å holde rovviltet på et akseptabelt nivå, har vi laget et poengsystem for å oppmuntre til litt predatorbekjempelse.

Den som etter årets jaktsesong har flest poeng, får gratis småviltkort neste år.

For registrering / kontroll av felt vilt, kontakt Per Gunnar Gjølstad Tlf. nr 90 57 98 40.

Høyre vinge ev. forlabb eller hele dyret godtas som bevis.

Poengskalaen er som følger:

 Mår 50 poeng - Mink 30 poeng - Rev  30 poeng - Røyskatt 20 poeng - Grevling 10 poeng - Ravn 5 poeng - Kråke 2 poeng - Nøtteskrike 2 poeng    - Skjære 2 poeng

Jaktregler

 • Det er generelt jaktforbud i en avstand på 100 meter fra dyrket mark eller fast bosetning.(Last ned/se kart her )
 • Utmarkslaget har avtale med Kongsvinger Ettersøksring. Ved behov for ettersøk av rådyr eller hjort kan alle som har gyldig jaktkort få slik hjelp. Dette er inkludert i jaktkortet

  Vakttelefon for ettersøk er  47 64 96 07. Bakvakt 40 10 69 72.

 •  Eventuelle bomavgifter må betales.
 • Rapportering om jakt og fangstutbytte skal skje uoppfordret igjennom Inatur innen de fristene som er satt. Dette gjelder selv om det ikke er jaktet eller om du har jaktet uten å få noe. 
  For sesongkort på småvilt umiddelbart etter at jaktsesongen er over. De andre småviltkortene (uke, weekend, dagkort o.s.v.) umiddelbart etter jakttillatelsens utløp.
  For rådyr eller bever skal det rapporteres senest dagen etter felling. Dersom det ikke blir noen felling skal dette rapporteres senest 23. desember.

 • Jegere som ikke jakter i henhold til våre regler og bestemmelser kan bli ilagt straffegebyr eller nektet kjøp av jaktkort for senere år.

Kontaktpersoner:

Arve Bones - Fjeldvegen 35 - 2219 Brandval - Tlf: 977 19 840 - arve.bones@gmail.com 

Jens Erik Onsrud - Storhaugvegen 39 - 2219 Brandval - Tlf: 908 56 417 - jeons@online.no

Ole Aksel Grønnerud - Grønnerudgutua 35 - 2212 Kongsvinger - Tlf: 916 21 269 -  aks-gro@hageogutemiljo.no