Småviltjakt på Sjøtun og i Sandneshamn

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA selger jaktkort til småviltjakt i vårt område. Det er per tid kun åpnet for jakt på rovvilt.

Arter

  • Småvilt
  • Rødrev
  • Røyskatt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag selger jaktkort i søndre del av Kattfjord på Kvaløya.

 

Om oss

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag tilbyr jaktkort i tre forskjellige soner i området Kvitfjell, Rødfjell og Finnkollen.

 

For jaktåret 2022-2023 er det åpnet for jakt på rovvilt. I vårt område er det blant annet rødrev, røyskatt og mink, samt skjære, kråke og ravn.

 

Jakttidene for artene føger Miljødirektoratets forskrift:

Rødrev: fra 15. juli til 15. april.

Røyskatt: fra 21. august til 15. mars.

Villmink: fra 01. april til 31. mars.

Skjære: fra 10. august til 28. februar.

Kråke: fra 15. juli til 31. mars.

Ravn: fra 10. august til 15. mars.

 

Vær oppmerksom på fare for iskast i og omkring vindkraftverkene på Kvitfjell og Raudfjell, i områdets sone 1 og 2. Se vedlagte kart over vindkraftverket. For mer informasjon om fare for iskast: https://zephyr.no/iskastvarsel-kvitfjell-raudfjell/

 

Om annen jakt:

Det vil bli tatt stilling til eventuell åpning av rypejakt i starten av september måned.

Kontakt oss

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA

Almar Nordby

+47 98692433

post@sjotunsandneshamnutmarkslag.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

 

Ingen kvote på rovvilt.

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktregler

Sesongkort predatorjakt: 100,-

 

Gjør deg kjent med grensene for jaktområdet i kartet. Ved oppsyn har jegeren plikt til å vise frem bevis for betalt jegeragift, jaktkort fra inatur.no, samt fangst for kontroll.

Jakttips

Vis respekt for andre brukere av området.

La ikke søpla bli igjen i naturen. Ta med deg tompatroner.

Andre aktuelle tilbud