Småviltjakt på Sjøtun og i Sandneshamn

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA selger jaktkort til småviltjakt i vårt område. Det er kun åpnet for jakt på rovvilt.

Arter

  • Småvilt
  • Rødrev
  • Røyskatt
  • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra Tromsø sentrum, kjører du via Tromsø Lufthavn over brua til Kvaløysletta. Her tar du til venstre og følger veien mot Sommarøy over Kattfjordeiet.

Kjør ut Nordfjord på venstre side til du møter  et opplysningskilt ved hovedvei hvor det står Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA. 

Om oss

For vinteren 2020 er det åpnet for jakt på rovvilt. I vårt område er det blant annet rødrev, røyskatt og mink, samt skjære, kråke og ravn.

 

Vær oppmerksom på at det bygges ut vindkraftverk på Kvitfjell og Raudfjell, i områdets sone 1 og 2. Se vedlagte kart.

 

Jakttidene for artene føger Miljødirektoratets forskrifter:

Rødrev: frem til 15. april

Røyskatt: frem til 15. mars

Mink: frem til 31. mars.

Skjære: frem til 28. februar.

Kråke: frem til 31. mars.

Ravn: fem til 15. mars.

 

Etter 15. april trekker vi gavekort fra Andresens Vaabenforretning i Tromsø til verdi av kroner 600,-, blant de jegerne som har felt og har registrert felt villt på inatur etter jakta.

Vedlagte filer

Kontakt oss

Sjøtun/Sandneshamn utmarkslag

Almar Nordby

+47 98692433

post@sjotunsandneshamnutmarkslag.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

 

Jegeravgiften må være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktregler

Sesongkort predatorjakt: 100,-

 

Gjør deg kjent med grensene for jaktområdet i kartet.

Etter 15. april trekker vi gavekort på kroner 600,- på Andresens Vaabenforretning i Tromsø, blant de jegerne som har felt og registrert felte arter på inatur etter jakta. 

 

Jakttips

Vis respekt for andre brukere av området.

La ikke søpla bli igjen i naturen, eks tompatroner.

Andre aktuelle tilbud