Småviltjakt på Sjøtun og i Sandneshamn

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA selger jaktkort til småviltjakt i vårt område. Det er per tid kun åpnet for jakt på rovvilt.

Arter

  • Småvilt
  • Rødrev
  • Røyskatt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra Tromsø sentrum, kjører du via Tromsø Lufthavn over brua til Kvaløysletta. Her tar du til venstre og følger veien mot Sommarøy over Kattfjordeiet.

Kjør ut Nordfjord på venstre side til du møter  et opplysningskilt ved hovedvei hvor det står Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA. 

Om oss

For jaktåret 2020-2021 er det åpnet for jakt på rovvilt. I vårt område er det blant annet rødrev, røyskatt og mink, samt skjære, kråke og ravn.

 

Jakttidene for artene føger Miljødirektoratets forskrift:

https://www.miljodirekhttps://www.wingevapen.no/index.php?do=product&id=847toratet.no/globalassets/bilder/temabilder/jakt-og-fangst/jakttider2017-2022.pdf

Rødrev: fra 15. juli til 15. april

Røyskatt: fra 21. august til 15. mars

Villmink: fra 01. april til 31. mars.

Skjære: fra 10. august til 28. februar.

Kråke: fra 15. juli til 31. mars.

Ravn: fra 10. august til 15. mars.

 

Etter 15. april 2021 trekker vi gavekort fra Andresens Vaabenforretning i Tromsø til verdi av kroner 600,-, blant de jegerne som har kjøpt jaktkort, og har felt rovviltet i området Sjøtun/Sandneshamn, og registrert villtet på inatur etter jakta.

 

Vær oppmerksom på at det bygges ut vindkraftverk på Kvitfjell og Raudfjell, i områdets sone 1 og 2. Se vedlagte kart over vindkraftverket.

 

Om annen jakt:

Annen småviltjakt: Det blir ikke solgt jaktkort for rype høsten 2020

Vedlagte filer

Kontakt oss

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA

Almar Nordby

+47 98692433

post@sjotunsandneshamnutmarkslag.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

 

Jegeravgiften må være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktregler

Sesongkort predatorjakt: 50,-

 

Gjør deg kjent med grensene for jaktområdet i kartet. Ved oppsyn har jegeren plikt til å vise frem bevis for betalt jegeragift, jaktkort fra inatur.no, samt fangst for kontroll.

 

Etter 15. april 2021 trekker vi gavekort på kroner 600,- på Andresens Vaabenforretning i Tromsø, blant de jegerne som har kjøpt jaktkort, og har felt viltet i området Sjøtun/Sandneshamn, og registrert felt vilt på inatur etter jakta.

 

Om annen jakt:

Annen småviltjakt: Det blir ikke åpnet for jakt på rype høsten 2020.

Jakttips

Vis respekt for andre brukere av området.

La ikke søpla bli igjen i naturen, eks tompatroner.

Andre aktuelle tilbud