Småviltjakt på østsiden av Glomma, i Åsnes

Hof Østre JFF kan i tillegg til småviltjakt tilby leirdueskyting og utleie av klubbhus. Se nærmere beskrivelse under "Om oss". NB! Skraverte felt i kartet disponeres IKKE av Hof Østre JFF.

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Hof Østre Jakt- og Fiskeforening disponerer ca. 90000 dekar til jakt, samt noen fiskevann, på østsiden av Glomma, syd i Åsnes kommune. I Klokken, mellom Åslia og Velta, har vi et anlegg bestående av leirduebane, fiskedam og klubbhus. Leirduebanen er oppe for trening fra kl 1800 på onsdager i tidsrommet etter teleløsning i mai til september. Klubbhuset er tilgjengelig for leie i sommerhalvåret. Ved Knapptjernet og Sormsjøen har vi gapahuker som kan benyttes hele året med forbehold om stenging av veier i vårløsning. Vi har også en lavvo til utleie.

Vi gjør oppmerksom på at det er vegavgift på noen av veiene i området. Det gjelder veger rundt Klokken, Knapptjernet, Maliberget og forbindelsesveger mellom Åslia og Kogsætra. Vegene stenges under vårløsning.

Dagskort kr 40,-. Årskort kr 300,-.

Betales til Klokksvegene på VIPPS til 624269 eller konto 1917.05.05126.

Årskort vil bli sendt i posten når betaling er mottatt. Årskort kan også kjøpes hos vår kortseleger Dan. K. Haugen.

Alle som ønsker å bli medlem og/eller benytte seg av våres tilbud er hjertelig velkommen.

 

Følg Hof Østre JFF på Facebook

Kontakt oss

Hof Østre JFF

Siri Bergerengen

916 88 243

siri-marina@live.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

I tillegg til salg av jaktkort via internett har vi følgende kortselger:

Dan-Kenneth Haugen

Åsliavegen 234, 2266 Arneberg

Mobil: 416 56 840

 

NB! 

Årskort gjelder for kalenderåret.

Ved kjøp av jaktkort hos foreningens kortselgere skal dokumentasjon for betalt jegeravgift fremvises.

Ved kjøp av jaktkort på internett blir betalt jegeravgift sjekket automatisk.

Ved kjøp av kort til medlemspris hos kortselgere skal det vises kvittering for betalt medlemskontingent.

 

Rovviltkort: Kortet gjelder for både medlemmer og ikke-medlemmer, og kun for jakt på lovlig jaktbart rovvilt innenfor de respektive arters jakttider. Ved kjøp av vanlig jaktkort er rett til jakt på lovlig rovvilt inkludert.

 

All jakt under elgjakta skal avtales med de respektive jaktlag.

Det skal ikke utøves jakt i 2 dager før elgjakta og til og med ut andre helga.

Dato for oppstart av elgjakta kan hos enkelte jaktlag bli utsatt med ca.0,5 til 1,5 uke fra

25. september. 

 

Innehavere av jaktkort må selv sørge for å vite hvor kortene gjelder, og i forbindelse med samjakt, vite hvilket elgjaktlag som jakter i de respektive områder.

Ikke-medlemmer får jakte i samme tidsrom som medlemmer med unntak av hele oktober måned.

Jakt fra og med 2. januar til og med 15. april er kun tillatt for medlemmer.

 

NB! Disse bestemmelsene gjelder også for eget rovviltkort.

 

Jaktregler