Skogsfugljakt - Græsliskogen, Tydal

Græsliskogen. Terrenget går i en nordvendt dalside i Tydal og kan by på jaktopplevelser av skogsfugl. Området øst for Litj Hena åpnes ikke før elgjakta er over der.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Følg Rv 705 fra Værnes, Stjørdal, sørøstover i 7 mil forbi Selbu og til Tydal. Græsli er den andre grenda du kommer til like etter å ha krysset elva Nea.

Fra Røros kjør mot Brekken og følg Rv 705 til Tydal, ca 9 mil. 1 mil etter sentrum Ås i Tydal kommer du til Græsli.

Om oss

Tydal grunneierlag administrerer jaktkortsalget på vegne av Opplysningsvesenets fond.

Via Inatur kan du her enkelt skaffe deg jaktkort.

Kontakt oss

Tydal grunneierlag

48132516

tydal.grunneierlag@neafisk.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Bag limit på 2 stk storfugl/lirype pr. dag/pr. jeger.

Brunfugl er fredet. 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Bestand

Middels bestand av storfugl i Græsli

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Terrenget er tilknyttet grenda Græsli og er avgrenset til elva Nea i nord,  

Anbefalte lenker

Jaktregler

Storfugljakt
Jakttidsrom er fra 1.nov - 23.des.


Kortbegrensning på 3 kort pr. dag, og totalt 15 kort per sesong
Bag limit på 2 stk storfugl eller lirype pr. jaktdag, pr. jeger.

Brunfugl er fredet. 
Levér fangstrapport etter endt jakt!

 

*Alle plikter å holde seg oppdatert om gjeldene jakttider til en hver tid. Jakta kan stenges tidligere dersom styret anser dette som nødvendig utover i sesongen.

Jakttips

Overnatting

De nærmeste vil være Græslitunet, Gresslifoss fiskecamp og Trøen Gård, samt Thomas Angells stiftelser har noen nærliggende hytter til utlån.

Andre aktuelle tilbud