Rypejakt Hardangervidda Krækjafeltet-1

Rypejakt leies ut for 5 år av Halne Sameige på Hardangervidda. Leieperiode 2020 til 2025.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Halne Sameige forvalter ca 127.000 da eiendom, for 88 deleigarar, på Hardangervidda i Hol kommune. Sameiget strekker seg fra Haugastøl-eigendommen i nord, langsmed fylkesgrensa til Hordaland i vest, Nore og Uvdal kommune i sør og Monsbu/Krækjaheie i aust. Store deler av sameiget ligger i landskapsvernområde. Virksomheten er utleige av hytter, inntekt av festetomter, utleige av terreng for rypejakt, salg av kort for villreinjakt, utleige av fiskeretter og beiteutleige.

Kontakt oss

Halne Sameige

Lars Hamarsbøen

412 06 325

post@halnesameige.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Budregler.

Feltet selges til høystbydene pris. Bud leveres elektronisk på auksjonsiden www.bud.huntspot.no 

Informasjon om budgivning og vilkår se her.

 

Budfrist 20.02.2020 kl. 20.00 |  Utropspris: kr 90 000,- pr. år  (tilsvarende 6,21 kr/daa jaktbart areal)

Minstebeløp ved budøkning: kr. 4000,-

 

NB: Halne Sameige forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkommende bud vil bli behandlet fortløpende ved avsluttet budrunde - med beskjed til “budvinnerne” innen kort tid. Avtale for leie gjøres så direkte mellom utleier og leietaker.

 

Mer detaljert beskrivelse

Attraktivt jaktfelt på 14.500 da i vestre delen av Halne Sameige. Rv7 heilt fram til jaktfeltet. Terrenget er kupert med Halnekollen som høgaste punkt på 1358 moh. Terrenget har bestand av både fjell- og lirype. Spennande terreng å jakte i, der heile feltet er over tregrensa.

Mot sør grensar feltet mot Rv7, mot vest fylkesgrensa Buskerud/Hordaland fram til eit punkt rett vest for Krækja Turisthytte. Følgjer så strandlina langs søndre og østre kant av Store Krækja og rett over Svoe, sør for Svonuten. Følgjer så strandlina langs vestre kant av Skjekane/Ørteren fram til riksvegen ved Lægreid. Se kart.

Jaktregler

 • Jaktfelt leies ut for 5 år av gangen til en årlig leiepris til Halne Sameige.
 • Jakttid f.o.m. 10. september til 23. desember
 • Inntil 4 gevær på jaktfeltet. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegerne som skal jakte på feltet det enkelte år. Dette skal skje innen 1. september i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes, har godkjent aversjonsbevis (hund/sau) ikke eldre enn 26 mnd ved jaktstart. NB: Halne Sameige krever slik godkjent prøve, (ikke opp til hundeeier selv å avgjøre).
 • Styret i Halne Sameige forutsetter at interesserte som legger inn bud på disse feltene, også gjennomfører produksjonstelling ved bruk av hund. Dette gjøres etter angitte takseringslinjer på feltet i første halvdel av august. Dette arbeidet er dugnadsbasert. Budgivere som ikke sier seg villig - eller av annen årsak ikke kan gjøre denne viktige jobben, anmodes om å legge inn bud på felt uten årlig rypetaksering.
 • Styret i Halne Sameige fastsetter en områdekvote (kvote per jaktfelt) basert på resultatet av produksjonstellingen i første halvdel av august, i samråd med feltleier.
 • Framleie av jaktfeltet/jaktfeltene er ikke tillatt.
 • Det er tillatt å felle skogsfugl og hare på leiefeltet, såfremt særskilte begrensninger ikke er innført som følge av svake bestander.
 • Rødrev kan felles fritt.
 • All fangst skal registreres og innrapporteres.
 • Den årlige feltleien faktureres av Halne Sameige15. april i jaktåret. Kontrakten for leieperioden 2020 til og med 2024 skal være underskrevet innen 1. april 2020.