Småviltjakt i Lunner Almenning for innenbygdsboende

Småviltjakt i Lunner Almenning er forbeholdt innenbygdsboende. Utenbygdsboende vil kunne kjøpe gjestekort så lenge de jakter sammen med en innenbygdsboende som har kjøpt jaktkort.

Arter

 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Hare
 • Rødrev
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Skarv
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


03.06.2021 kl. 09:00

Kontakt selger

Lunner Almenning

61323000

post@la.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

For mer info, se Lunner Almennings hjemmeside.

Jaktkvoter

LUNNER ALMENNING - LUNNER GRUNNEIERLAG JAKTSESONGEN 2023

 

 

1. Jakttider

 • Hare og skogsfugl: F.o.m. 10/9 t.o.m. 4/10, og f.o.m. 12/10 – 23/12.
 • Rådyr: F.o.m. 25/9 t.o.m. 4/10, og f.o.m. 12/10 – 23/12.
 • Rådyrbukk: F.o.m. 10/8 t.o.m. 4/10, og f.o.m. 12/10 – 23/12.

 

2. Jaktkort

 • Utstedes kun til innenbygdsboende i Lunner kommune.
 • Kortet gjelder i Lunner Grunneierlags og Lunner Almennings områder.
 • Sammen med en innenbygdsboende jeger, er det anledning til kjøp av gjestekort.
 • Samme person har kun anledning til kjøp av gjestekort 2 ganger i jaktsesongen.
 • Kjøpes kortet uten at disse kriterier er oppfylt, blir jaktkortet slettet og
  pengene BETALES IKKE TILBAKE

 

3. Kortpriser

 • Innenbygdsboende: kr 1600,-
 • Medlemmer Lunner Jeger- og fiskeforening: kr 1400,-
 • Bruksberettigede: kr 800,-
 • Gjestekort – 2 døgn: kr 800,-
 • Rovviltkort (rev, mink og mår): gratis (ikke skuddpremie) (se egen salgsside for disse kortene).

 

4. Jaktstopp

 • Under dyresanking 16. - 20. september er det stans i all form for jakt i Lunner Grunneierlags og Lunner Almennings områder.
 • Observasjon av bufe fra og med 1. oktober bes meldt til oppsyn.

 

5. Hund

 • Bruk av hund tillatt fra 10. september.
 • Det forlanges sauerenhetsbevis for alle jakthunder.

 

6. Skogshøns

 • Brunfugl er ikke fredet.
 • Maksuttak pr. sesong er to skogsfugl (storfugl/orrfugl) pr jeger.
 • Det oppfordres til å spare brunfugl.
 • Jerpe er fredet.

 

7. Øvrig småvilt

 • Jakt på ender og duer i sentrale deler av bygda (innmark) er tillatt fra 21. august med grunneiers tillatelse og betalt jegeravgift.
 • Det selges egne kort for beverjakt.
 • Skuddpremie rev, mår og mink: kr 200,- pr. stk. ved rapportering.Gjelder ikke for gratis Rovviltkort
 • Bestemannspremie på flest rev kr 1000,-.

 

8. Pliktig rapportering

 • Husk levering av fellingsrapport uansett om det er felt vilt eller ikke, innen 31.03. Dette og samme dato gjelder også for felt rovvilt og utbetaling av skudd/fangstpremie. Rapportering etter gir ikke utebetaling.
 • Det selges ikke jaktkort til den som ikke har overholdt rapporteringsplikten forrige sesong.
 • Rapportering kan skje på e-post til amund@la.no. 

 

 

 

Lunner Grunneierlag / Lunner Almenning

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Ut fra allmenningsloven er jaktrett i allmenningen knyttet til bruksretten. De som har bruksrett i Lunner Almenning, samt ektefelle, barn og eventuelle andre familiemedlemmer som bor sammen med og har felles husholdning med disse, har rett til jakt i allmenningen på annet vilt enn hjortevilt og bever. Innenbygdsboende uten bruksrett har også anledning til å drive småviltjakt.

 

Lunner Almenning selger felles jaktkort i LA- og Lunner grunneierlags områder. Kortet selges kun til innenbygdsboende jegere. Se regler lengre ned på siden.

 

For kart jaktområder i Lunner Almenning, klikk her: Jaktkart - Lunner Almenning.

Kartet viser yttergrensene. I bygda skal det kun jaktes utenfor utmarksgjerdet. Det er dermed normalt ikke anledning til å jakte på innmark. Tillatelse til dette gis av hver enkelt grunneier direkte.

 

God jakt!

Jaktregler

LUNNER ALMENNING - LUNNER GRUNNEIERLAG JAKTSESONGEN 2023

 

 

1. Jakttider

 • Hare og skogsfugl: F.o.m. 10/9 t.o.m. 4/10, og f.o.m. 12/10 – 23/12.
 • Rådyr: F.o.m. 25/9 t.o.m. 4/10, og f.o.m. 12/10 – 23/12.
 • Rådyrbukk: F.o.m. 10/8 t.o.m. 4/10, og f.o.m. 12/10 – 23/12.

 

2. Jaktkort

 • Utstedes kun til innenbygdsboende i Lunner kommune.
 • Kortet gjelder i Lunner Grunneierlags og Lunner Almennings områder.
 • Sammen med en innenbygdsboende jeger, er det anledning til kjøp av gjestekort.
 • Samme person har kun anledning til kjøp av gjestekort 2 ganger i jaktsesongen.
 • Kjøpes kortet uten at disse kriterier er oppfylt, blir jaktkortet slettet og
  pengene BETALES IKKE TILBAKE

 

3. Kortpriser

 • Innenbygdsboende: kr 1600,-
 • Medlemmer Lunner Jeger- og fiskeforening: kr 1400,-
 • Bruksberettigede: kr 800,-
 • Gjestekort – 2 døgn: kr 800,-
 • Rovviltkort (rev, mink og mår): gratis (ikke skuddpremie) (se egen salgsside for disse kortene).

 

4. Jaktstopp

 • Under dyresanking 16. - 20. september er det stans i all form for jakt i Lunner Grunneierlags og Lunner Almennings områder.
 • Observasjon av bufe fra og med 1. oktober bes meldt til oppsyn.

 

5. Hund

 • Bruk av hund tillatt fra 10. september.
 • Det forlanges sauerenhetsbevis for alle jakthunder.

 

6. Skogshøns

 • Brunfugl er ikke fredet.
 • Maksuttak pr. sesong er to skogsfugl (storfugl/orrfugl) pr jeger.
 • Det oppfordres til å spare brunfugl.
 • Jerpe er fredet.

 

7. Øvrig småvilt

 • Jakt på ender og duer i sentrale deler av bygda (innmark) er tillatt fra 21. august med grunneiers tillatelse og betalt jegeravgift.
 • Det selges egne kort for beverjakt.
 • Skuddpremie rev, mår og mink: kr 200,- pr. stk. ved rapportering.Gjelder ikke for gratis Rovviltkort
 • Bestemannspremie på flest rev kr 1000,-.

 

8. Pliktig rapportering

 • Husk levering av fellingsrapport uansett om det er felt vilt eller ikke, innen 31.03. Dette og samme dato gjelder også for felt rovvilt og utbetaling av skudd/fangstpremie. Rapportering etter gir ikke utebetaling.
 • Det selges ikke jaktkort til den som ikke har overholdt rapporteringsplikten forrige sesong.
 • Rapportering kan skje på e-post til amund@la.no. 

 

 

 

Lunner Grunneierlag / Lunner Almenning