Småviltjakt i Lunner Almenning for innenbygds

Småviltjakt i Lunner Almenning er forbeholdt innenbygdsboende. Utenbygdsboende vil kunne kjøpe gjestekort så lenge de jakter sammen med en innenbygdsboende som har kjøpt jaktkort.

Arter

 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Skarv
 • Måker
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.06.2020 kl. 09:00

Om oss

For mer info, se Lunner Almennings hjemmeside.

Kontakt oss

Lunner Almenning

61323000

post@la.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Ut fra allmenningsloven er jaktrett i allmenningen knyttet til bruksretten. De som har bruksrett i Lunner Almenning, samt ektefelle, barn og eventuelle andre familiemedlemmer som bor sammen med og har felles husholdning med disse, har rett til jakt i allmenningen på annet vilt enn hjortevilt og bever. Innenbygdsboende uten bruksrett har også anledning til å drive småviltjakt.

 

Lunner Almenning selger felles jaktkort i LA- og Lunner grunneierlags områder. Kortet selges kun til innenbygdsboende jegere. Se regler lengre ned på siden.

 

Områdene har normalt en god skogsfuglbestand. De tre siste årene har røy og orrhøne vært fredet grunnet dårlig kyllingår i foregående sesong og dette fortsetter i 2019. Dette for å sikre fortsatt høy reproduksjon. Det er gode muligheter for duejakt. De siste årene har harebestanden vært meget god.

 

For kart jaktområder i Lunner Almenning, klikk her: Jaktkart - Lunner Almenning.

Kartet viser yttergrensene. I bygda skal det kun jaktes utenfor utmarksgjerdet. Det er dermed normalt ikke anledning til å jakte på innmark. Tillatelse til dette gis av hver enkelt grunneier direkte.

 

God jakt!

Jaktregler

LUNNER ALMENNING - LUNNER GRUNNEIERLAG JAKTSESONGEN 2019

 

 

1. Jakttider

 • Hare og skogsfugl: F.o.m. 10/9 t.o.m. 4/10, og f.o.m. 12/10 – 23/12.
 • Rådyr: F.o.m. 25/9 t.o.m. 4/10, og f.o.m. 12/10 – 23/12.
 • Rådyrbukk: F.o.m. 10/8 t.o.m. 4/10, og f.o.m. 12/10 – 23/12.

 

2. Jaktkort

 • Utstedes kun til innenbygdsboende i Lunner kommune.
 • Kortet gjelder i Lunner Grunneierlags og Lunner Almennings områder.
 • Sammen med en innenbygdsboende jeger, er det anledning til kjøp av gjestekort.
 • Samme person har kun anledning til kjøp av gjestekort 2 ganger i jaktsesongen.
 • Kjøpes kortet uten at disse kriterier er oppfylt, blir jaktkortet slettet og
  pengene BETALES IKKE TILBAKE

 

3. Kortpriser

 • Jaktkort innenbygdsboende: kr 1600,-.
 • Gjestekort – 2 døgn: kr 800,-.
 • Kort selges hos inatur, samt fra Lunner Almennings kontorer på Harestua. Husk bevis på betalt jegeravgift.

 

4. Jaktstopp

 • Under dyresanking 18. - 22. september er det stans i all form for jakt i Lunner Grunneierlags og Lunner Almennings områder.
 • Observasjon av bufe fra og med 1. oktober bes meldt til oppsyn.

 

5. Hund

 • Bruk av hund tillatt fra 10. september.
 • Det forlanges sauerenhetsbevis for alle jakthunder.

 

6. Brunfugl

 • All brunfugl er fredet inntil bestanden er bærekraftig, (hunnfugl).

 

7. Øvrig småvilt

 • Jakt på ender og duer i sentrale deler av bygda (innmark) er tillatt fra 21. august med grunneiers tillatelse og betalt jegeravgift.
 • Det selges egne kort for beverjakt.
 • Skuddpremie rev, mår og mink: kr 200,- pr. stk. ved rapportering.
 • Bestemannspremie på flest rev kr 1000,-.

 

8. Pliktig rapportering

 • Husk levering av fellingsrapport uansett om det er felt vilt eller ikke, innen 31.01.
 • Det selges ikke jaktkort til den som ikke har overholdt rapporteringsplikten forrige sesong.
 • Rapportering kan skje på e-post til amund@la.no. 

 

 

 

Lunner Grunneierlag / Lunner Almenning

Jakttips

Hare

Merk at harepest ikke er registrert, men kan forekomme (ref Hedmark / Oppland Nord).