Småviltjakt i Bardu på privat grunn

Jaktkort for småvilt på privat grunn innen områder som er tilknyttet Samarbeidsutvalget for Grunneierlagene i Bardu.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Hare
 • Rødrev
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Andre

Kjøp kort her

Sjekk jakttrykk i området

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


02.04.2022 kl. 09:00

Om oss

Sammarbeidsorganet for grunneierne i Bardu organiserer felles ordning for jakt- og fiskekort.

Kontakt oss

SGB

Knut Eide

40029700

knut.eide.65@gmail.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

FOR JAKTSESONGEN 2022/ 2023 SETTES ENDELIGE KVOTER 1.SEPTEMBER 2022;

 

- INNTIL XX LIRYPER/FJELLRYPER PR. JEGER PR. DAG

- INNTIL 1 TIUR OG 1 ORRHANE PR. JEGER PR. DAG 

 

RØY OG ORRHØNE ER FREDET!

 

 

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Småviltjakt i våre områder byr på spennende jakt i varierte områder fra høyfjell til lavland med grov furuskog. 
Det vil i år bli gjennomført taksering på rype for å gi et bedre grunnlag for å fastsette årets kvoter. 

Jaktregler

Jaktkort for privat grunn tilknyttet Samarbeidsutvalg for Grunneierlagene i Bardu.

Kortet gjelder innenfor arealet som er tilknyttet SGB. (se kart) Sesongen følger jaktåret 01.04.2022 - 31.03.2023.

Enhver Jeger plikter å sette seg inn i gjeldende jakttider for de ulike arter. Der lokale regler ikke er opplyst gjelder jakttidsrammen.

Det innføres skuddpremier for smårovvilt for kommende sesong. Detaljer for ordningen publiseres så snart den er klar.

RAPPORTER FELT SMÅROVVILT

 

 

Generelt for alle tilknyttede lag:

 • De generelle bestemmelser om jakt og jakttider fra direktoratet for naturforvaltning gjelder med mindre det er foretatt innskrekninger eller merknader for det enkelte utmarks eller grunneierlag.
 • I tiden 25. sept - 2. okt er jakt etter rype, skogsfugl og hare forbudt på grunn av elgjakt.
 • I Forsvarets skytefelt (Liveltskardet) er jakt etter rype, skogsfugl og hare forbudt på grunn av elgjakt i tiden 25.sept - 9.okt
 • Jakthund må være dokumentert sauerein og det løses eget kort for hund.
 • Kvote for rype og skogsfugl - se over.
 • Fortløpende fangstrapportering via nettportalen skal gjøres for alle dager det jaktes uavhengig av om jeger har felt vilt eller ikke.
 • Røy og orrhøne er fredet.

 

 

  

 

Andre aktuelle tilbud