Småviltjakt i Bardu på privat grunn

Jaktkort for småvilt på privat grunn innen områder som er tilknyttet Samarbeidsutvalget for Grunneierlagene i Bardu.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Hare
 • Rødrev
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Andre

Beliggenhet

Viktige datoer


02.04.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

SGB

Knut Eide

40029700

knut.eide.65@gmail.com

Kjøp kort her

Sjekk jakttrykk i området

Om selger

Sammarbeidsorganet for grunneierne i Bardu organiserer felles ordning for jakt- og fiskekort.

Jaktkvoter

FOR JAKTSESONGEN 2024/ 2025 FASTSETTES KVOTER 1.SEPTEMBER 2024

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Småviltjakt i våre områder byr på spennende jakt i varierte områder fra høyfjell til lavland med grov furuskog. 

 

Et av våre delområder/jaktfelt ligger innenfor forsvarets skyte og øvingsfelt.

Dette delområdet inngår i et av Forsvarets aktive skyte- og øvingsfelt når du aktiverer dit jaktkort.

For mere info:

 Skyte- og øvingsfelt (forsvarsbygg.no)

 

PRAKTISK INFORMASJON OM AKTIVERING AV JAKTKORT:

Du kan aktivere ditt jaktkort 10 dager før jaktstart.

Aktiveringstidspunkt er satt til kl 21:00 kvelden før.

Det vi si at du kan aktivere ditt jaktkort for f.eks. 10. september kl 21:00 den 31. august.

Ved aktiveringsåpning får du aktivere inntil 3 nye dager hver dag. Du kan aktivere maks 15 dager fram i tid fra den dagen du utfører aktiveringen.

 

Et eksempel:

Kl 21:00 den 31. august kan du aktivere 10., 11. og 12. september

Kl 21:00 den 1. september kan du i tillegg aktivere 13., 14. og 15. september

Kl 21:00 den 2. september kan du i tillegg aktivere den 16. og 17.september hvor du nå har nådd 15 dager fram i tid.

Fra og med kl 21:00 den 3. september får du aktivere en og en ny jaktdag.

 

I aktiveringskalenderen vil det være markert hvilke dager som er tillatt for aktivering.

Visualisering av kortaktivering:

https://inatur.s3-eu-west-1.amazonaws.com/filer/50d19221e4b0d4c4dc6f7349/613a04d78fbed2000325704a

 

Jaktregler

Jaktkort for privat grunn tilknyttet Samarbeidsutvalg for Grunneierlagene i Bardu.

Kortet gjelder innenfor arealet som er tilknyttet SGB. (se kart) Sesongen følger jaktåret 01.04.2024 - 31.03.2025.

Enhver Jeger plikter å sette seg inn i gjeldende jakttider for de ulike arter. Der lokale regler ikke er opplyst gjelder jakttidsrammen.

 

OPPLÆRINGSJAKT

SGB stiller ikke krav til jaktkort for personer på opplæringsjakt. 
Følgende gjelder;
For å delta som opplæringsjeger,  må du;
- ha samtykke fra foreldre eller foresatte 
- være under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år 
- tilsynspersonen skal ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring
Opplæringsjeger har ikke egen kvote på rype/ skogsfugl, men har felles kvote med tilsynspersonen. 

SKUDDPREMIER

For sesongen 2024/ 2025 er det skuddpremie på mink, rev og mår. Premiering fastsettes ved sesongslutt.

 

 

Generelt for alle tilknyttede lag:

 • De generelle bestemmelser om jakt og jakttider fra direktoratet for naturforvaltning gjelder med mindre det er foretatt innskrekninger eller merknader for det enkelte utmarks eller grunneierlag.
 • I tiden 25. sept - 3. okt er jakt etter rype, skogsfugl og hare forbudt på grunn av elgjakt.
 • I Forsvarets skytefelt (Liveltskardet) er jakt etter rype, skogsfugl og hare forbudt på grunn av elgjakt i tiden 25.sept - 9.okt
 • Jakthund må være dokumentert sauerein. 
 • Kvote for rype og skogsfugl - se over.
 • Fortløpende fangstrapportering via nettportalen skal gjøres for alle dager det jaktes uavhengig av om jeger har felt vilt eller ikke.

 

 

  

 

Andre aktuelle tilbud