Småviltjakt i Bardu på privat grunn

Jaktkort for småvilt på privat grunn innen områder som er tilknyttet Samarbeidsutvalget for Grunneierlagene i Bardu.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Hare
 • Rødrev
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Andre

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Sammarbeidsorganet for grunneierne i Bardu organiserer felles ordning for jakt- og fiskekort.

Kontakt oss

SGB

Knut Eide

40029700

knut.eide.65@gmail.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

FOR JAKTSESONGEN 2021/ 2022 SETTES FØLGENDE KVOTER

 

- INNTIL 2 LIRYPER/FJELLRYPER PR. JEGER PR. DAG

- INNTIL 1 TIUR OG 1 ORRHANE PR. JEGER PR. DAG 

 

RØY OG ORRHØNE ER FREDET!

 

 

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

For jakt med hund på de områder som tilater det MÅ det løses jaktkort for hund, max 1 hund pr kort.

Jaktregler

Jaktkort for privat grunn tilknyttet Samarbeidsutvalg for Grunneierlagene i Bardu.

Kortet gjelder innenfor arealet som er tilknyttet SGB. (se kart) Sesongen følger jaktåret 01.04.2021 - 31.03.2022.

Enhver Jeger plikter å sette seg inn i gjeldende jakttider for de ulike arter. Der lokale regler ikke er opplyst gjelder jakttidsrammen.

NB! Jakt på rype for sesongen 2021/ 2022 stenges i alle områder i tiden 23.12.2021 - 15.03.2022. Grunnlaget for dette er manglende fangstrapportering gjennom høsten, samt tilbakemeldinger om lite rype.

 

 

Generelt for alle tilknyttede lag:

 • De generelle bestemmelser om jakt og jakttider fra direktoratet for naturforvaltning gjelder med mindre det er foretatt innskrekninger eller merknader for det enkelte utmarks eller grunneierlag.
 • I tiden 25. sept - 1. okt er jakt etter rype og skogsfugl forbudt (elgjakt).
 • Jakthund må være dokumentert sauerein og det løses eget kort for hund.
 • Kvote for rype og skogsfugl - se over.
 • Fortløpende fangstrapportering via nettportalen skal gjøres for alle dager det jaktes uavhengig av om jeger har felt vilt eller ikke.
 • Røy og orrhøne er fredet.

 

Nedre Bardu Grunneierlag:

 • Jakt med hund over skoggrensa tillatt.
 • Forbud mot jakt på gjess og ender langs Barduelva.

 

Østerdalen utmarkslag

 • Tiur, Røy og andefugler er fredet.
 • Jakt med hund er ikke tillatt.

  

 

Andre aktuelle tilbud