Småviltjakt i Bardu på privat grunn

Jaktkort for småvilt på privat grunn innen områder som er tilknyttet Samarbeidsutvalget for Grunneierlagene i Bardu.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Hare
 • Rødrev
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Andre

Beliggenhet

Viktige datoer


02.04.2022 kl. 09:00

Kontakt selger

SGB

Knut Eide

40029700

knut.eide.65@gmail.com

Kjøp kort her

Sjekk jakttrykk i området

Om selger

Sammarbeidsorganet for grunneierne i Bardu organiserer felles ordning for jakt- og fiskekort.

Jaktkvoter

FOR JAKTSESONGEN 2022/ 2023 SETTES KVOTENE SLIK:

- INNTIL 4 LIRYPER/FJELLRYPER PR. JEGER PR. DAG

- INNTIL 1 TIUR OG 1 ORRHANE PR. JEGER PR. DAG 

 

RØY OG ORRHØNE ER FREDET!

 

 

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Småviltjakt i våre områder byr på spennende jakt i varierte områder fra høyfjell til lavland med grov furuskog. 

 

Et av våre delområder/jaktfelt ligger innenfor forsvarets skyte og øvingsfelt.

Dette delområdet inngår i et av Forsvarets aktive skyte- og øvingsfelt når du aktiverer dit jaktkort.

For mere info:

 Skyte- og øvingsfelt (forsvarsbygg.no)

 

PRAKTISK INFORMASJON OM AKTIVERING AV JAKTKORT:

Du kan aktivere ditt jaktkort 10 dager før jaktstart.

Aktiveringstidspunkt er satt til kl 21:00 kvelden før.

Det vi si at du kan aktivere ditt jaktkort for f.eks. 10. september kl 21:00 den 31. august.

Ved aktiveringsåpning får du aktivere inntil 3 nye dager hver dag. Du kan aktivere maks 15 dager fram i tid fra den dagen du utfører aktiveringen.

 

Et eksempel:

Kl 21:00 den 31. august kan du aktivere 10., 11. og 12. september

Kl 21:00 den 1. september kan du i tillegg aktivere 13., 14. og 15. september

Kl 21:00 den 2. september kan du i tillegg aktivere den 16. og 17.september hvor du nå har nådd 15 dager fram i tid.

Fra og med kl 21:00 den 3. september får du aktivere en og en ny jaktdag.

 

I aktiveringskalenderen vil det være markert hvilke dager som er tillatt for aktivering.

Visualisering av kortaktivering:

https://inatur.s3-eu-west-1.amazonaws.com/filer/50d19221e4b0d4c4dc6f7349/613a04d78fbed2000325704a

 

Jaktregler

Jaktkort for privat grunn tilknyttet Samarbeidsutvalg for Grunneierlagene i Bardu.

Kortet gjelder innenfor arealet som er tilknyttet SGB. (se kart) Sesongen følger jaktåret 01.04.2022 - 31.03.2023.

Enhver Jeger plikter å sette seg inn i gjeldende jakttider for de ulike arter. Der lokale regler ikke er opplyst gjelder jakttidsrammen.

 

OPPLÆRINGSJAKT

SGB stiller ikke krav til jaktkort for personer på opplæringsjakt. 
Følgende gjelder;
For å delta som opplæringsjeger,  må du;
- ha samtykke fra foreldre eller foresatte 
- være under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år 
- tilsynspersonen skal ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring
Opplæringsjeger har ikke egen kvote på rype/ skogsfugl, men har felles kvote med tilsynspersonen. 

SKUDDPREMIER

Det innføres skuddpremier for smårovvilt for kommende sesong. Detaljer for ordningen publiseres så snart den er klar.

RAPPORTER FELT SMÅROVVILT

 

 

Generelt for alle tilknyttede lag:

 • De generelle bestemmelser om jakt og jakttider fra direktoratet for naturforvaltning gjelder med mindre det er foretatt innskrekninger eller merknader for det enkelte utmarks eller grunneierlag.
 • I tiden 25. sept - 2. okt er jakt etter rype, skogsfugl og hare forbudt på grunn av elgjakt.
 • I Forsvarets skytefelt (Liveltskardet) er jakt etter rype, skogsfugl og hare forbudt på grunn av elgjakt i tiden 25.sept - 9.okt
 • Jakthund må være dokumentert sauerein. 
 • Kvote for rype og skogsfugl - se over.
 • Fortløpende fangstrapportering via nettportalen skal gjøres for alle dager det jaktes uavhengig av om jeger har felt vilt eller ikke.
 • Røy og orrhøne er fredet.

 

 

  

 

Andre aktuelle tilbud