Småviltjakt i Bardu på privat grunn

Jaktkort for småvilt på privat grunn innen områder som er tilknyttet Samarbeidsutvalget for Grunneierlagene i Bardu.

Arter

 • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Sammarbeidsorganet for grunneierne i Bardu organiserer felles ordning for jakt- og fiskekort.

Kontakt oss

SGB

Knut Eide

40029700

knut.eide.65@gmail.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

FOR JAKTSESONGEN 20/21 SETTES FØLGENDE KVOTER

 

- INNTIL 2 LIRYPER/FJELLRYPER PR. JEGER PR. DAG OG INNTIL 10 RYPER FOR HELE SESONGEN

- INNTIL 1 TIUR OG 1 ORRHANE PR. JEGER PR. DAG OG INNTIL 5 AV HVER ART FOR HELE SESONGEN

 

RØY OG ORRHØNE ER FREDET!

 

 

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

For jakt med hund på de områder som tilater det MÅ det løses jaktkort for hund, max 1 hund pr kort.

Jaktregler

Jaktkort for privat grunn tilknyttet Samarbeidsutvalg for Grunneierlagene i Bardu.

Kortet gjelder innenfor arealet som er tilknyttet SGB. Sesongen følger jaktåret 01.04.2020 - 31.03.2021.

Enhver Jeger plikter å sette seg inn i gjeldende jakttider for de ulike arter, der lokale regler ikke er opplyst gjelder jakttidsrammen.

NB! For sesongen 2020/ 2021 stenges alle områder for jakt på rype i tiden 23.12.2020 - 15.03.2021.

Innenfor SGB finnes det grunneiendommer som ikke er tilsluttet jaktkortordningen.  Disse områdene er merket med skilt i terrenget.

Alle jegere plikter og respektere dette. Se kart for områder med jaktforbud

 

Generelt for alle tilknyttede lag:

 • De generelle bestemmelser om jakt fra direktoratet for naturforvaltning gjelder med mindre det er foretatt innskrekninger eller merknader for det enkelte utmarks eller grunneierlag.
 • I tiden 25. sept - 1. okt er jakt etter rype og skogsfugl forbudt (elgjakt).
 • Jakthund må dokumentert være sauerein og løses eget kort for bruk av hund.
 • Bag Limit på Rype settes senest 1. september.
 • Bruk av løs på drevende halsende hund er ikke tillatt før 1. nov.
 • All fangster skal rapporteres, på nettportalen.
 • Jakttider varierer pr art, jegeren plikter å sette seg inn i dette selv.
 • Røy og orrhøne er fredet.

 

Nedre Bardu Grunneierlag:

 • Jakt med hund over skoggrensa tillatt.
 • Forbud mot jakt på Gås og And langs Barduelva.

 

Østerdalen utmarkslag

 • Tiur, Røy og Andefugler er fredet.
 • Jakt med hund er ikke tillatt.
 • I tiden fra 25. sept til 01. nov er all småviltjakt forbud.

  

Skuddpremier for rovvilt:

1. Kråke: kr 50

2. Ravn: kr 100

3. Mink/Mår/Rev: kr 400

4. Mårhund: kr 1000

5. Mink: 400

 

Forevist gyldig jaktkort, dato, sted/område og antall av art skutt/fanget skal kontrolleres føres på kontrollskjema, som kontrollør sender til SGB for at premie skal kunne kreves.

Andre aktuelle tilbud