Småviltjakt, Vang i Valdres

Vi selger jaktkort på rype/orrfugl, med og uten hund. Stabil fuglebestand i området. Begrenset antall kort. Obs, Kun 2 kort pr dag.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Orrfugl
  • Rødrev
  • Mår
  • Måker

Beliggenhet

Kontakt selger

Ellingbø/Thune Helin Vestside grunneierlag

Jon Helge Solemsli

41222790

j-h-sole@online.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vi er et privateigd grunneigarlag, på ca 35000 daa. Vi har stabil bestand av rype,orrfugl og hare.Største delen av rypeterrenget, er leigd ut på åremål.

Grunneigere står for elg og hjortejakt.

Jaktbart terreng som det nå selges kort for,er ca 10000 km2

Er du interessert i predator jakt? Ta kontakt!

 

Overnatting i området booker du enkelt hos: https://www.ellingbogard.com/bu-og-gjere-hja-oss

Eller: Jon Helge Solemsli

41222790

j-h-sole@online.no

Jaktkvoter

Kan kun skytes 2 ryper pr.jeger pr.dag

Det skal kun være 2 jegere i terenget pr.dag. Max 1 hund

Det skal kun bookes 3 dager om gangen.

Ny booking skal ikke skje før etter siste jaktdag

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

 

Jaktregler

For småvilt kan en kun booke kort 3 dager sammenhengende. Nye kort kan ikke kjøpes før etter siste jaktdag er passert. Kort som er kjøpt utenom dette er ugyldige og vil heller ikke bli refundert.

Ved bruk av hund, kreves sauerenhetsbevis av nyere dato.

Baglimit, 2 ryper pr jeger pr.dag

Kun 2 jegere,1 hund pr dag

Adkomst til terrenget, skal kun skje fra merket p-plass på kart, P-plass Ellevstølen og Strø, og Ikke fra Brattsete/P-plass ved Hallingsteinen. Se kart

Andre aktuelle tilbud