Småviltjakt, Vang i Valdres

Vi selger jaktkort på rype/orrfugl, med og uten hund. Stabil fuglebestand i området. Begrenset antall kort. Obs, Kun 2 kort pr dag. Lett tilgjengelig fra Strø/Helin østende.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Orrfugl
  • Rødrev
  • Mår
  • Måker

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Vi er et privateigd grunneigarlag, på ca 35000 daa. Vi har stabil bestand av rype,orrfugl og hare.Største delen av rypeterrenget, er leigd ut på åremål.

Grunneigere står for elg og hjortejakt.

Jaktbart terreng som det nå selges kort for,er ca 10000 km2

Er du interessert i predator jakt? Ta kontakt!

 

Overnatting i området booker du enkelt hos: https://www.ellingbogard.com/bu-og-gjere-hja-oss

Eller: https://www.booking.com/hotel/no/mjosvang-kafe.no.html

Kontakt oss

Ellingbø/Thune Helin Vestside grunneierlag

Jon Helge Solemsli

41222790

j-h-sole@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Kan kun skytes 3 ryper pr.jeger pr.dag

Det skal kun være 2 jegere i terenget pr.dag. Max 1 hund

Rådyrkort gjelder 1 rådyr pr.kort

Mer detaljert beskrivelse

Ang rådyrjakta vil den foregå på begrenset areal, med fler jegere i teigen. Fra 25.09 til 06.10, samt helger ut oktober, vil det være elgjakt i området. her er det viktig med god dialog opp mot elgjaktlaget for å unngå uheldige situasjoner. Det kan være at rådyrjegere blir henvist til andre deler av grunneierlagets areal, da elgjaktlaget har fortrinnsrett. Kontaktinfo til jaktleder blir sendt ut på sms. Husk å kunne legge frem ettersøksavtale og sauerenhetsbevis på hund, ved kontroll.

 

 

Jaktregler

For småvilt kan en kun booke kort 3 dager sammenhengende. Nye kort kan ikke kjøpes før etter siste jaktdag er passert. Kort som er kjøpt utenom dette er ugyldige og vil heller ikke bli refundert.

Ved bruk av hund, kreves sauerenhetsbevis av nyere dato.

Baglimit, 3 ryper pr jeger pr.dag

Kun 2 jegere,1 hund pr dag

Andre aktuelle tilbud