Småviltjakt i Sjøtun og Sandneshamn 2023 - Kvaløya

Dagskort, grunneierkort og rovviltkort i søndre del av Kattfjord.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype
  • Rødrev
  • Røyskatt
  • Andre

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Sjøtun/Sandneshamn utmarkslag

Almar Nordby

+47 98692433

post@sjotunsandneshamnutmarkslag.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA består av en samling grunneiere som forvalter jakt- og fiskerettigheter i søndre del av Kattfjord.

I vårt område jaktes både småvilt og elg.

Jaktkvoter

Baglimit er 4 ryper per dagskort.

Soneindelt i 3 soner:

Sone 1 Bogdalen. Østre del av Kvitfjell - Vestre del av Rødfjell

Sone 2 Sjøtun Vest Rødfjell. Østre del av Rødfjell - vest for Storelva samt høyspenttrasé

Sone 3 - Sjøtun Øst Finnkollen. Øst for Storelva samt høyspenttrase, og sørvestre del av Finnkollen mot Nordre Kattfjord Grunneierlag.

Jakttiden for rypejakt er fra 10. september til 31. oktober. 

Hare og orrfugl er fredet.

For rovvilt følger Miljødirektoratets jakttider.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Om iskast

Vær oppmerksom på fare for iskast i og omkring vindkraftverket i sone 1 og 2 når været tilsier det. Mer informasjon finner du på driftselskapets nettsider: https://zephyr.no/iskastvarsel-kvitfjell-raudfjell/. Se også vedlagte kart over vindkraftverket.

Om beitedyr

Vær oppmerksom på at det beiter sau og reinsdyr i området.

Vedrørende årskort:

Årskort er kun for grunneiere og dens barn, samt fastboende i Sjøtun - Sandneshamn.

Om jakt med hund:

Jakt med hund kan skje under følgende forutsetninger:

- Grunneier eller innenbygdsboende som har bostedsadresse innenfor Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag sitt område kan jakte med hund.

- Hunden skal ha godkjent avesjonsdressur for både sau og rein.

  • Tillatelse gis etter godkjent søknad sendt til ett av styrets faste medlemmer. Søknad skal innholde: Navn og adresse på hundefører, navn og alder på hunden, kopi av sertifikat på godkjent avesjonsdressur på rein og sau.

 

Generelt:

Alle jegere som jakter i området skal ha med kartet som ligger på denne siden med seg under jakta.

Jegeravgiften må være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes. Alle som jakter i området skal kunne legitimere seg med legitimasjon. Oppsyn vil forekomme.

Jaktregler

Dagskort kr.200,-

Årskort for grunneiere og dens barn, samt fastboende i Sjøtun - Sandneshamn kroner 300,-

Jegeren plikter å orientere seg om jaktområdets ytre grenser og sonegrensene.

Det må påregnes å møte jaktoppsyn i området.

Husk å levere fangstrapport.

Se ellers vedlagte bestemmelser for småviltjakt.

Veibeskrivelse

Fra Tromsø sentrum, kjører du via Tromsø Lufthavn over brua til Kvaløya. Her tar du rett frem, og følger veien til Eide Handel der du tar til høyre. Kjør videre mot Sommarøy over Kattfjordeiet

Kjør ut Nordfjord på venstre side til du møter  et opplysningskilt ved fylkesvegen med opplysninger om "Sjøtun/Sandneshamn utmarkslag".

Jakttips

Vis ansvar bli sett - bruk synelige klær eks. refleksvester.

Vis respekt for andre brukere av området.

Ikke kast søppel i naturen. Husk tompatronene!

Andre aktuelle tilbud