Ytre Rendal JFF - Rendalen

Ytre Rendal JFF disponerer ca. 350000 da. Ungdom, født 2003 og yngre, kan søke YRJFF om ungdomskort for rype og skogsfugl 10.09-23.09 til kr. 500,- pr. kategori.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Ringdue

Beliggenhet

Kontakt selger

Ytre Rendal JFF

Sindre Undseth

91787449

sindreundseth88@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Jaktfeltet som ligger i Rendalen kommune på østsiden av Renavassdraget og er på ca. 350 000 da. Feltet består både av skoglier og snaufjell. Grei adkomst både ved FV 30 og FV 607. Vi har 3 jaktbuer som du finner på vår hjemmeside www.yrjff.no. Du kan også følge YRJFF på Facebook.

Jaktregler

Rype: Bag limit på 2 ryper/dag. Bag limit på 1 tiur/dag. Harebestanden er svak slik at hver jeger kan felle 4 harer pr. sesong.

Vi ber om at alle jegere rapporterer om jaktresultatet.

 

Rovviltkort kr. 150,- kjøpes på Vipps (Ytre Rendal jakt- og fiskeforening) 64488 eller her.