PREDATOR OG RÅDYRJAKT I TRONDHEIM

Vil du jakte rådyr, kråke eller rødrev i Byneset i Trondheim? Stort terreng med rådyr og småvilt rett utenfor byen

Arter

 • Rådyr
 • Rødrev
 • Mår
 • Andre

Beliggenhet

Viktige datoer


01.05.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Trondheim Jeger og Fiskerforening (TJFF)

46470136

Jakt@tjff.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Det er Trondheim Jeger og Fiskerforening ved Jaktutvalget som forvalter småvilt- og rådyrjakta på Byneset. 

 

Vi arrangerer introjakt og kurs innen de fleste jaktformer. Følg oss gjerne på facebook: 

facebook.com/tjffjaktutvalget 

Her legger vi ut informasjon om kurs og introjakt. Våre kurs og introjakter er tilpasset ferske jegere med lite eller ingen erfaring

Jaktkvoter

Jaktkortet gjelder ett (1) rådyr, enten voksen rådyrbukk i bukkejakta eller bukk, geit eller kje i ordinærjakta. Dersom det ikke felles bukk under bukkejakta overføres jaktkortet til ordinærjakt f.o.m. 02.10.19 og gjelder enten bukk, geit eller kje. Uansett gjelder 1 dyr pr jaktkort. Alle som jakter eller er med på jakt (med våpen) skal ha jaktkort og all nødvendig dokumentasjon til enhver tid. 

 

FORBEHOLD: Vi forbeholder oss retten til å avvise jegere som tidligere ikke har overholdt rapporteringsplikten og/eller bestiller jaktkort med medlemsrabatt uten gyldig medlemskap i Trondheim Jeger og Fiskerforening. 

 

TILLEGGSKORT: Merk at tilleggskort ikke gir tillatelse til felling av ekstra dyr. Det åpner kun for muligheten av å være flere jegere på jakt samtidig, så lenge minst én av jegerne har godkjent jaktkort på ordinærjakt eller bukkejakt. Det gis 300 kr medlemsrabatt til medlemmer av Trondheim Jeger og Fiskerforening på tilleggskort. 

 

Generell oppfordring: Du ser nå på jaktkort i et område som benyttes ofte av turgåere, syklende o.l.  

Vi ber derfor alle jegere om å prioritere sikkerhet, opptre høflig og vise hensyn til andre, slik at sikkerhet og jegerens fremtid i terrenget vedvarer. 

 

Det oppfordres til å felle rev, kråke og mår!

 

Alle kortene gir grunneiers tillatelse til å plassere ut mårfeller innenfor Byneset Statsallmenning. Vi anbefaler syningsfella montert i tre og oppfordrer til å lese godt gjennom regelverket for fellefangst i "Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst".

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Informasjon/regler for jakt på TJFF´s område på Byneset.  

 

All jakt skal foregå etter ihht gjeldene lover og forskrifter. Under jakt skal alle papirer være med (jaktkort, jegeravgiftskort, våpenkort, ettersøksoversikt, saueaversjonsbevis og eventuelt medlemskort i NJFF). Jakt kan foregå i ordinære jakttid for de ulike arter, men med unntak av perioden 25. september til og med 02. oktober

 

Bruk av løs på drevet halsende hund er tillat brukt under ordinærjakt, men det er krav om aversjonsdressur på sau (sauerenhetsbevis) for alle hunder som benyttes, uavhengig om de er løse eller i bånd. 

 

KRAV TIL ETTERSØKSAVTALE 

Alle jegere pliter å besørge egen ettersøksavtale. Bevis på denne må alltid medbringes i henhold til gjeldende lovverk. Også innehaver av tilleggskort skal medbringe bevis på gyldig ettersøksavtale under jakt. 

 

SKADESKYTING

Ved skadeskyting skal det sendes sms med informasjon til telefon 98000099

 

FANGSTRAPPORT

Frist for rapportering av felt vilt er:

 • Rådyr: 1. januar
 • Småvilt: 1. april

 

Det kreves umiddelbar rapportering etter felling av rådyr, da det er ønskelig med oppdatert info om felt dyr. Rapporteres på sms til 98000099

Ved manglende fangstrapportering kan jeger(e) nektes jakt påfølgende år. 

 

Hvis det er spørsmål om grenser og forklaring på kart, eller har du spørsmål angående pausetiden i de forskjellige områdene, ta kontakt!

Ved brudd på jaktregler, manglende dokumentasjon, jakt utenom grensene eller i pausetid, vil det føre til utestengelse fra området og eventuell politianmeldelse. Områdene i og rundt jaktterrenget vil være under oppsyn gjennom hele jakta.  

 

SKITT JAKT!

Jaktregler

Det er ikke tillatt å drive jakt under storviltjakta. Merk deg følgende dager som ikke er tillatt (pausetid):

25. september til og med 01. oktober

 

 • Jaktkortet er personlig og kan ikke overdras. 
 • Alle hønsefugler er totalfredet i Byneset Statsallmenning. Overtredelse medfører politianmeldelse. 
 • Baglimit pr jeger pr dag er 1 hare. Fritt antall rødrev, mår og kråke. 
 • All jakt skal foregå i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Sett deg godt inn i dette før påbegynt jakt.   
 • Det stilles krav om aversjonsdressur på sau (sauerenhetsbevis) for alle hunder som skal benyttes til jakt i våre områder. 
 • Alle jegere skal levere fangsrapport ved endt sesong, uavhengig om du felte vilt eller ikke. Senest innlevering er 10. januar påfølgende år

Jakttips

Veldig fint å gå ut fra Skistua. Merk at du i så tilfelle er utenfor terrenget et lite stykke, så sett deg godt inn i kartet og gå i retning Storheia. 

En annen fin inngag er via Våddan (Lian). Parker på Dike og gå/sykle forbi Skjellbreia og videre forbi Marka. Dette er noe lengre, men du kommer midt i hjertet av terrenget herfra. Merk at Hallsetaunvegen er privat og stengt med bom. Det er ikke tillatt å kjøre her. 

Ellers er det flere fint utgangspunkt fra Byneset-siden av terrenget. 

 

I bukkejakta er erfaringsmessig helt nord i terrenget ofte bra, men dette er ingen fasit. Det er rådyr i hele terrenget og det viktigste av alt er rekognisering på forhånd -> bli kjent i terrenget før jakta så du vet hvor (og eventuelt når) dyrene oppholder seg og beveger seg. 

 

WeHunt

Vi har opprettet terrenget i Wehunt. Logg deg inn og skriv inn kodel TLY771 så burde du ha tilgang til terrenget der. Fint om du logger observasjoner, spor og felling. Appen kan med fordel benyttes under fellesjakt når flere jegere med jaktkort ønsker å jakte sammen. 

Appen finner du gratis i AppStore og Google Play

Andre aktuelle tilbud