PREDATOR OG RÅDYRJAKT I TRONDHEIM

Vil du jakte rådyr, kråke eller rødrev i Byneset i Trondheim? Stort terreng med rådyr og småvilt rett utenfor byen

Arter

 • Rådyr
 • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.06.2020 kl. 09:00

Om oss

Det er Trondheim Jeger og Fiskerforening ved Jaktutvalget som forvalter småvilt- og rådyrjakta på Byneset. 

 

Vi arrangerer introjakt og kurs innen de fleste jaktformer. Følg oss gjerne på facebook: 

facebook.com/tjffjaktutvalget 

Her legger vi ut informasjon om kurs og introjakt. Våre kurs og introjakter er tilpasset ferske jegere med lite eller ingen erfaring

Kontakt oss

Trondheim Jeger og Fiskerforening (TJFF)

Pål Jørgen Gätzschmann

98000099

paal.gat@gmail.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Jaktkortet gjelder ett (1) rådyr, enten voksen rådyrbukk i bukkejakta eller bukk, geit eller kje i ordinærjakta. Dersom det ikke felles bukk under bukkejakta overføres jaktkortet til ordinærjakt f.o.m. 02.10.19 og gjelder enten bukk, geit eller kje. Uansett gjelder 1 dyr pr jaktkort. Alle som jakter eller er med på jakt (med våpen) skal ha jaktkort og all nødvendig dokumentasjon til enhver tid. 

Merk at tilleggskort ikke gir tillatelse til felling av ekstra dyr. Det åpner kun for muligheten av å være flere jegere på jakt samtidig, så lenge minst én av jegerne har godkjent jaktkort på ordinærjakt eller bukkejakt. 

 

Generell oppfordring: Du ser nå på jaktkort i et område som benyttes ofte av turgåere, syklende o.l.  

Vi ber derfor alle jegere om å prioritere sikkerhet, opptre høflig og vise hensyn til andre, slik at sikkerhet og jegerens fremtid i terrenget vedvarer. 

 

Det oppfordres til å skyte rev, kråke og mår!

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Bor du på Byneset og ønsker å jakte her (Innenbygds jaktkort)? 

Ta kontakt med Tomas Amdahl på leder@tjff.no eller telefon 47683008.

Dette gjelder kun innenbygds jegere

 

 

Informasjon/regler for jakt på TJFF´s område på Byneset.  

 

All jakt skal foregå etter ihht gjeldene lover og forskrifter. Under jakt skal alle papirer være med (jaktkort, jegeravgiftskort, våpenkort, ettersøksoversikt, saueaversjonsbevis og eventuelt medlemskort i NJFF). Jakt kan foregå i ordinære jakttid for de ulike arter, men med unntak av disse periodene:

 

 • 25. september til og med 01. oktober på Byneset (pga statsallmenning storviltjakt)

 

Ved felling av elgkvote er det mulig å slippe til før, ta kontakt med jaktlederene i de aktuelle områdene eller følg oss på Facebook for oppdatering.

Bruk av løs på drevet halsende hund er tillat brukt under ordinærjakt, men det er KRAV om aversjonsdressur på sau (sauerenhetsbevis) for ALLE hunder som skal benyttes. 

 

KRAV TIL ETTERSØKSAVTALE 

Alle jegere pliter å besørge egen ettersøksavtale. Bevis på denne må alltid medbringes i henhold til gjeldende lovverk. Også innehaver av tilleggskort skal medbringe bevis på gyldig ettersøksavtale under jakt. 


NB! Ved skadeskyting skal det også sendes sms med informasjon til telefon 98000099

 

Frist for rapportering av felt vilt er:

 • Rådyr: 1. januar
 • Hare: 1. april
 • Rødrev: 1. april

 

Det kreves umiddelbar rapportering etter felling av rådyr, da det er ønskelig med oppdatert info om felt dyr. Rapporteres enten pr e-post eller sms til: paal.gat@gmail.com eller telefon 98000099

 

Hvis det er spørsmål om grenser og forklaring på kart, eller har du spørsmål angående pausetiden i de forskjellige områdene, ta kontakt!

Ved brudd på jaktregler, manglende dokumentasjon, jakt utenom grensene eller i pausetid, vil det føre til utestengelse fra området og eventuell politianmeldelse. Områdene i og rundt jaktterrenget vil være under oppsyn gjennom hele jakta.  

 

SKITT JAKT!

Jaktregler

Det er ikke tillatt å drive jakt på Byneset under storviltjakta. Merk deg følgende dager som ikke er tillatt (pausetid):

25.09.19 - 02.10.19

 

 • Jaktkortet er personlig og kan ikke overdras. 
 • Baglimit pr jeger pr dag er 1 hare. Fritt antall rødrev, mår og kråke. 
 • All jakt skal foregå i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Sett deg godt inn i dette før påbegynt jakt.   
 • Det stilles krav om aversjonsdressur på sau (sauerenhetsbevis) for alle hunder som skal benyttes til jakt i våre områder. 
 • Felling skal umiddelbart rapporteres på e-post til paal.gat@gmail.com eller sms til 98000099. Det skal inkludere bilde av felt vilt, samt informasjon om hvor og når fellingen fant sted. 
 • Alle jegere skal levere fangsrapport ved endt sesong, uavhengig om du felte vilt eller ikke. Senest innlevering er 31. mars 2021