Harejakt hos Kiær Mykleby

Harejakt på 30.000 daa hos Kiær Mykleby i Stor Elvdal kommune

Arter

  • Hare

Beliggenhet

Viktige datoer


24.04.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Kiær Mykleby

Mathias Bast Fritzon

93683871

post@kiar-mykleby.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Kiær Mykleby forvalter skog, utmark og vassdrag  i Stor-Elvdal kommune i Innlandet.  Eiendommen inneholder mange kvaliteter når det gjelder skog, jakt, fiske og friluftsliv.

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Dette tilbudet gjelder for harejakt på 33 000 daa hos Kiær Mykleby. Terrenget strekker seg fra 500 meter over havet i øst, til over 1000 meter over havet i vest. Området har vekslende biotoper, og høye forekomster av hare. 

Jaktkort er personlig og refunderes ikke.

Fremleie av jakt er ikke tillatt.

Det er kun Myklebyseterveien som er tillatt å bruke med bil. Veier med fysiske bommer er stengt for motorisert ferdsel og stenges uten forvarsel. 

Jaktområdet er på ca. 33.000 dekar.  Feltet ligger sør for Mykleby Setervei og strekker seg fra 500-1023 m.o.h.  Ca. halvparten er skogsterreng, mens resten er myr, fjellskog og snaufjell.

Kjøp av kort på kortsalgsområdet gir rett til bruk av en hund per jeger.

Jaktkort er personlig og refunderes ikke.

Fremleie av jakt er ikke tillatt.

 

Oppsyn

Oppsynet kan påtreffes gjennom hele året på eiendommen, og består av ansatte hos Kiær Mykleby. Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat og gode råd:

 

Utmarksforvalter Mathias Bast Fritzon: 93 68 38 71

Skog- og utmarksforvalter Kjell Åge Fredheim: 90 11 94 77

 

Kiær Mykleby ønsker dere skitt jakt og et trivelig opphold. Send gjerne inn bilder fra jaktturen på MMS til 93 68 38 71, eller epost post@kiar-mykleby.no

 

I kortsalgsområdet og i umiddelbar nærhet til terrenget har Kiær Mykleby flere hytter og skogshusvær som er godt egnet for overnatting i forbindelse med jakt i området. Se linker til forskjellige hytter nederst i annonsen.

Jaktregler

  • Jaktkortet er personlig, og det kan brukes to hunder pr. kort.
  • Kun hagle er tillatt som våpen.

Jakttips

Ta kontakt for en hyggelig prat, og gode råd. Skitt jakt!

Andre aktuelle tilbud