Rypejakt Kjurrudalen Nord Dalsbygda

Rypejakta for utenbygds jegere er inndelt i 4 perioder. 1 - 2 periode er 5 dager's kort og 3 - 4 periode er 7 dager's kort. På alle kort kan det jaktes med hund.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


03.01.2020 kl. 09:00

28.02.2020 kl. 23:59

Om oss

Dalsbygda Jaktlag SA

Mosengveien 490

Meierigården

2552 DALSBYGDA

Org. nummer: 970 572 929 MVA

 

Kontakt oss

Dalsbygda Jaktlag SA

95 20 25 04

jaktlaget@dalsbygda.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Basert på takseringsresultatet er det fastsatt en dagskvote (baglimit) på .... RYPER pr. jeger pr. dag. På dette kortet er det kun tillatt å felle RYPE.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Rypejakta for utenbygds jegere er inndelt i 4 perioder. De første 2 er på 5 dager, de neste 2 er på 7 dager, alle perioder med en jaktfri dag i mellom. Jakta de fire første periodene tildeles utenbygds jegere kun etter søknad. For jakt etter disse 4 periodene selges det døgnkort til de 3 kortområdene på Dalsbygda Handel, forutsatt styrevedtak om dette.  Jakttid på rype er fra 10. september til 23. desember. OBS: Dalsbygda Jaktlag regulerer antallet kort som kan selges og «baglimit» utifra bestand og fangstresultater. Utenbygds jegere kan kun felle rype på jaktkortet

Les mer: https://www.dalsbygdajaktlag.no/

Jaktregler

Vi tar vi det som en selvfølge at våre jegere respekterer dagskvote-vedtaket, men jaktoppsynet kommer likevel til å foreta
kontroller. Dalsbygda Jaktlags oppsynskorps vil be om å få se innhold i sekker og vesker, samt jegernes dokumentasjon.
Oppsynet skal bortvise hunder dersom jegeren ikke har med gyldig dokumentasjon på hundens ID og sauerenhetsbevis.
Gyldig aversjonsbevis kan ikke være eldre enn 2 år for hunder under 8 år. For hunder over 8 år aksepteres eldre/utløpt
bevis, men det skal uansett kunne fremvises dokumentasjon på hunden.
Jegere som motsetter seg kontroll, ikke etterkommer pålegg, eller overskrider dagskvotebestemmelsene kan bli utestengt
fra all jakt i Dalsbygda i 5 år. Alle uregelmessigheter blir rapportert til styret i Dalsbygda Jaktlag.
Vi ber derfor alle jegere om å respektere regelverket, og å samarbeide med oppsynet.

NB! Fra 2020 skilles det ikke på kort med og uten hund, hund tillatt på alle kort.
........................................................................................
Rapportering:

Alle rapporter fra 2019 levers igjennom Inatur sitt rapporteringssystem.
OBS:
Manglende jaktrapport medfører et gebyr på 500 kr. I tillegg vil du stille bakerst i køen ved neste års tildeling av rypejakt.