Rypejakt søknad Kjurrudalen Nord Dalsbygda

Rypejakta for utenbygds jegere er inndelt i 4 perioder. a 5 dager's kort. Alle tilgjengelige kort trekkes ut tilfeldig blandt søkerne. På alle kort kan det jaktes med hund.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype

Beliggenhet

Viktige datoer


24.01.2024 kl. 09:00

31.03.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Dalsbygda Jaktlag SA

95 20 25 04

post@dalsbygdajaktlag.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Dalsbygda Jaktlag SA

Mosengveien 490

Meierigården

2552 DALSBYGDA

Org. nummer: 970 572 929 MVA

 

Jaktkvoter

Basert på takseringsresultatene og våre retningslinjer for bærekraftig forvaltning, vil styret fastsette dagskvote i slutten av august.  Vi har de siste årene hatt en gledelig utvikling av orrfugl-bestanden i våre områder, så i år vil alle rypejegere også kunne felle 1 orrfugl pr. dag på sitt rypekort. OBS: felling av orrfugl skal rapporteres på e-post til post@dalsbygdajaktlag.no

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Rypejakta for utenbygds jegere er inndelt i 4 perioder a 5 dager,  alle perioder med en jaktfri dag i mellom. Jakta de fire første periodene tildeles utenbygds jegere kun etter søknad. Det kan søkes med inntil 3 jegere på lag, alle må registreres i søknaden.

Kriterier for våre 2 typer kort til utenbygds :
Utenbygds jeger med tilknytning til Dalsbygda.
Må oppfylle minst ett av tre kriterier: Være foreldre/barn av rettighetshaver/innenbygds, eie hytte innenfor jaktfeltgrensene i Dalsbygda, eller regelmessig utføre oppgaver/ha verv for DJ.

Jaktkortene selges kun etter søknad, disse søknadene prioriteres fremfor jegere uten slik tilknytning til Dalsbygda. Det kan være inntil 3 jegere pr. søknad, søkeren som oppfyller kriteriene må være oppført som jaktleder/søker for jaktlaget.
Utenbygds jeger uten tilknyttning til Dalsbygda:
Kategorien omfatter alle jegere som ikke fyller minst ett av kriteriene beskrevet for innenbygds/utenbygds med tilknytning til Dalsbygda.

Jaktkortene selges kun etter søknad, disse søknadene trekkes tilfeldig ved loddtrekning etter at jegere med tilknytning til Dalsbygda har fått tildelt sine jaktkort. Det kan være inntil 3 jegere pr. søknad, det er ingen prioritering internt i kategorien.

 

For jakt etter disse 4 periodene selges det døgnkort til de 3 kortområdene på Dalsbygda Handel, forutsatt styrevedtak om dette.  Jakttid på rype er fra 10. september til 23. desember. OBS: Dalsbygda Jaktlag regulerer antallet kort som kan selges og «baglimit» utifra bestand og fangstresultater. Utenbygds jegere kan kun felle rype på jaktkortet.

Jakta blir tildelt iløpet av april, melding om du har fått jakt eller ikke blir sendt ut av inatur.

Vilkår ved søknad på jakt i Dalsbygda Jaktlag

Ved søknad godtar du:

  1. Ved å søke på jakt hos Dalsbygda Jaktlag godtar du at ditt navn, adresse, postnummer, poststed og tildelt tilbud kan bli offentliggjort. Dette gjelder også eventuelle jaktlagsmedlemmer
  2. Søknaden er bindende og kan ikke endres etter at søknadsfristen har gått ut.
  3. Ved å søke på jakt plikter du å sette deg inn i bestemmelser for søknad, trekning og søkekriterier for Dalsbygda Jaktlag.
  4. Vi forbeholder oss retten til å slette søknader uten forvarsel hvor en eller flere jegere går igjen på flere søknader.
  5. Jaktlaget som er oppført i søknad er bindende og kan ikke endres etter tildeling av jakt.
  6. Jaktkortet er personlig, og betalt jaktkort refunderes ikke.
  7. Jegere mellom 14-16 år som ønsker å delta på småviltjakt som opplæringsjeger skal ikke føres opp i søknaden. Kontakt Dalsbygda Jaktlag for informasjon om opplæringsjaktkort og vilkår for dette.

 Les mer: https://www.dalsbygdajaktlag.no/

Jaktregler

Vi tar vi det som en selvfølge at våre jegere respekterer dagskvote-vedtaket, men jaktoppsynet kommer likevel til å foreta
kontroller. Dalsbygda Jaktlags oppsynskorps vil be om å få se innhold i sekker og vesker, samt jegernes dokumentasjon.
Oppsynet skal bortvise hunder dersom jegeren ikke har med gyldig dokumentasjon på hundens ID og sauerenhetsbevis.
Gyldig aversjonsbevis kan ikke være eldre enn 2 år for hunder under 8 år. For hunder over 8 år aksepteres eldre/utløpt
bevis, men det skal uansett kunne fremvises dokumentasjon på hunden.
Jegere som motsetter seg kontroll, ikke etterkommer pålegg, eller overskrider dagskvotebestemmelsene kan bli utestengt
fra all jakt i Dalsbygda i 5 år. Alle uregelmessigheter blir rapportert til styret i Dalsbygda Jaktlag.
Vi ber derfor alle jegere om å respektere regelverket, og å samarbeide med oppsynet.

NB! Fra 2020 skilles det ikke på kort med og uten hund, hund tillatt på alle kort.
........................................................................................
Rapportering:

Alle fangstrapporter skal gå igjennom Inatur sitt rapporteringssystem.
OBS:
Manglende jaktrapport medfører et gebyr på 500 kr. I tillegg vil du stille bakerst i køen ved neste års tildeling av rypejakt.