Rypejakt Vestfeltet Dalsbygda

Rypejakta for utenbygds jegere er inndelt i 4 perioder. 1 - 2 periode er 5 dager's kort og 3 - 4 periode er 7 dager's kort. På alle kort kan det jaktes med hund.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


03.01.2020 kl. 09:00

28.02.2020 kl. 23:59

Om oss

Dalsbygda Jaktlag SA

Mosengveien 490

Meierigården

2552 DALSBYGDA

Org. nummer: 970 572 929 MVALes mer: https://www.dalsbygdajaktlag.no/

Kontakt oss

Dalsbygda Jaktlag SA

95 20 25 04

jaktlaget@dalsbygda.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Baglimit blir bestemt etter taksering høsten 2020.

Basert på takseringsresultatet er det fastsatt en dagskvote (baglimit) på .... RYPER pr. jeger pr. dag. På dette kortet er det kun tillatt å felle RYPE.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Rypejakta for utenbygds jegere er inndelt i 4 perioder. De første 2 er på 5 dager, de neste 2 er på 7 dager, alle perioder med en jaktfri dag i mellom. Jakta de fire første periodene tildeles utenbygds jegere kun etter søknad. For jakt etter disse 4 periodene selges det døgnkort til de 3 kortområdene på Dalsbygda Handel, forutsatt styrevedtak om dette.  Jakttid på rype er fra 10. september til 23. desember. OBS: Dalsbygda Jaktlag regulerer antallet kort som kan selges og «baglimit» utifra bestand og fangstresultater. Utenbygds jegere kan kun felle rype på jaktkortet

Les mer: https://www.dalsbygdajaktlag.no/

Jaktregler

Vi tar vi det som en selvfølge at våre jegere respekterer dagskvote-vedtaket, men jaktoppsynet kommer likevel til å foreta
kontroller. Dalsbygda Jaktlags oppsynskorps vil be om å få se innhold i sekker og vesker, samt jegernes dokumentasjon.
Oppsynet skal bortvise hunder dersom jegeren ikke har med gyldig dokumentasjon på hundens ID og sauerenhetsbevis.
Gyldig aversjonsbevis kan ikke være eldre enn 2 år for hunder under 8 år. For hunder over 8 år aksepteres eldre/utløpt
bevis, men det skal uansett kunne fremvises dokumentasjon på hunden.
Jegere som motsetter seg kontroll, ikke etterkommer pålegg, eller overskrider dagskvotebestemmelsene kan bli utestengt
fra all jakt i Dalsbygda i 5 år. Alle uregelmessigheter blir rapportert til styret i Dalsbygda Jaktlag.
Vi ber derfor alle jegere om å respektere regelverket, og å samarbeide med oppsynet.

NB! Fra 2020 skilles det ikke på kort med og uten hund, hund tillatt på alle kort.
........................................................................................
Rapportering:

Alle rapporter fra 2019 levers igjennom Inatur sitt rapporteringssystem.
OBS:
Manglende jaktrapport medfører et gebyr på 500 kr. I tillegg vil du stille bakerst i køen ved neste års tildeling av rypejakt.