Smårovviltjakt - Forradal Grunneierlag i Stjørdal

Vi tilbyr et årskort for jakt på smårovvilt i Forradal. Jakt på mange spennende arter på store områder.

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Gaupe
  • Mår
  • Spurvefugler

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Forradal Grunneierlag SA består av 27 grunneiere som tilsammen utgjør et godt arondert areal på nærmere 40 000 daa. Grunneierlaget organiserer og tilbyr småvilt- og rådyrjakt samt innlandsfiske Åstjønna og elvene Forra og Vigda.

Kontakt oss

Forradal Grunneierlag SA

Jakob Haugen

99232533

forra.grunneierlag@outlook.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

PREMIERING/GAVEKORT 2020:

Ved slutten av sesongen trekker vi et gavekort på kr. 1000,- blant de som kjøper smårovviltkortet hos oss. Vinneren blir kontaktet! 

 

Vi har laget et tilbud til deg som vil jakte smårovvilt, men som ikke nødvendigvis jakter annet småvilt. Her har vi et kort som er rimelig og som vi adgang til jakt store deler av året. Det er jevnt over god tilgang på smårovvilt og sjansen for fine jaktopplevelser er absolutt tilstede!

For jaktregler vises det til forskrift om jakt og fangsttider fra Miljødirektoratet. Vi forbeholder oss retten til å endre jakttidens lengde i løpet av jaktperioden.

Kortet gir innehaver rett til å drive jakt og fangst på smårovvilt, innenfor gjeldende jakt- og fangsttider. Artene kortet gjelder for er rødrev, mår, røyskatt, villmink, mårhund, grevling, kråke, ravn og skjære. Kortet gjelder også som grunneiers tillatelse der myndighetene åpner for jakt på gaupe og jerv.

Utlegging av åte, fangstbåser, kråkefeller o.l. krever spesiell tillatelse fra grunneier. Ta kontakt for avklaring av mulighetene.

Kortet gir tillatelse for bruk av feller for fangst av mår, røyskatt og villmink. Fellene skal merkes tydelig med navn og telefonnummer. Det er ikke tillatt å løsne skudd på innmark uten grunneiers tillatelse.

Fangstrapportering er obligatorisk. Det er viktig at fangstrapport leveres inn selv om du ikke har skutt/fanget noe.

Ved kjøp av smårovviltkortet godtar du at du skal forevise jaktkortet og jaktutbytte sammen med gyldig legitimasjon ved grunneiers kontroll.

Jaktkort refunderes ikke.

Innehavere av kortet plikter å ta hensyn til annen ordinær jakt som foregår i våre terreng. Spesielt tenker vi her på utøvelse av hundejakt etter smårovvilt i de viktigste periodene for små- og storviltjakt. Vi oppfordrer derfor til å ta kontakt for avklaring og informasjon.

Overtredelse av viltlovgivningen med tilhørende forskrifter kan medføre anmeldelse, inndraging av jaktkort og nekt av jakt på eiendommene i framtiden.

 

Jaktregler

Vanlige jaktregler ihht gjeldende lover og forskrifter fastsatt av Miljødirektoratet. Se forøvrig bestemmelsene i beskrivelsen ovenfor.

Jakttips