Sesongkort småvilt på Ljøner Sør-Østre. Småviltjakt på 8.200 dekar jaktterreng, Eidskog i Hedmark

Stangeskovene AS tilbyr sesongkort for småvilt på totalt 8.200 dekar i Eidskog, Hedmark.

Arter

 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • And
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


01.02.2024 kl. 09:00

02.05.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Stangeskovene AS

63865900

Sten.ivar.tonsberg@stangeskovene.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Stangeskovene AS er et aksjeselskap dannet  med basis i virksomheten og eiendommen til Niels Anker Stang i 1899. 

I dag er våre virkesområder byggevarer, trelast og skog- utmarksforvalting. Vi har kontorer på Vikodden i Aurskog-Høland.

Stangeskovene AS forvalter en eiendom på totalt 230.000 da med skog, myr og vann. I dette ligger også ca. 60 hytter og hus. Eiendommene har beliggenhet i kommunene Halden, Marker, Aurskog-Høland, Fet, Nes og Eidskog. Totalt har vi 200 km med skogsbilvei.

Alt av jakt, fiske og hytter leies ut. Enten på åremål, via kortsalg eller ekslusivt for kortere perioder. Vi gjør deler av veinettet tilgjengelig mot veiavgift. Kortsalg og korttidsutleie av hytter og småviltjakt legger vi ut på inatur, men se også vår hjemmeside for ledig åremålsleie og storviltjakt.

Vi har gjennom vår 120 årige histore lært å være en langsiktig forvalter. Mye av inntektene fra jakt, fiske og vei går i dag tilbake inn i skogens kapitalforvaltning i form av viltpleie, utsetting av fisk, taksering av småvilt eller vedlikehold av vei. 

Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon om oss og hva vi tilbyr.

www.stangeskovene.no

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Totalt legger vi ut 8 sesongkort. Jegere med tilknyting til området prioriteres og det trekkes blant de øvrige. Får du tilbud om kort må kortet betales inne en satt frist. Går det over fristen så faller tilbudet bort og tilfaller neste mann på en restliste over jegere som ikke fikk kort i første omgang. Husk at du må ha betalt årets jegeravgiftskortet for å søke. 

Det er mulig for en gruppe av jegere (opp til 3) å søke sammen. Merk at her får enten alle eller ingen jaktkort. 

 

Det er veiavgift for å kjøre inn ved Ljøner mot Nordre Mangen (langs vestgrensen av terrenget. 

Informasjon om betaling av veiavgift finner du her.

 

Åpne bommer indikerer tømmerkjøring. Kjøring på disse veiene uten avtale med skogeier er forbudt da det kan redusere fremkomligheten for tømmerbilene og skape farlige situasjoner. Ikke alle veiene er opparbeidet for vanlige biler.

 

Generelle regler:

Kunden har rett til å avbestille inntil 30 dager før leieforholdet starter. Selger refunderer 75 % ved slik avbestilling.

Ved avbestilling mindre enn 30 dager før leieforholdet starter refunderes 50 % av leiesummen.

Ved avbestilling mindre enn 14 dager før leieforholdet starter gis ingen refusjon.

Vi anbefaler alle våre kunder å ha avbestillingsforsikring sammen med sin reiseforsikring.

Jaktregler

Jaktrettshaver har ansvar for å sette seg inn i og følge de anvisninger som er angitt under, samt vise god jaktkultur i forbindelse med jaktutøvelsen. Det henstilles til jegerne å være varsomme i sin framtreden og ikke jakte nær hus og hytter eller andre steder hvor det oppholder seg folk eller tamdyr. Jaktrettshaver må før jaktstart følge med på våre hjemmesider og facebookside for eventuelle restriksjoner på jakten (etter taksering). 

Jakttid

Jaktkort selges for en begrenset tidsperiode, se viltlovens bestemmelser for jakttider.

Under elgjakta

Elgjakta varer fra 25.september til 23.desember. Det skal tas hensyn til andre jegere. F.eks. ikke forstyrre jagende hund, alltid ha sikker bakgrunn ved avfyring av skudd. Elgjegerne gis prioritet helger i oktober. 

Jaktoppsyn

Jaktkort skal medbringes på jakt og forevises på forlangende av ansatte eller andre tilknyttet Stangeskovene AS. Ureglementere forhold som oppdages, vil bli anmeldt og eventuelt jaktkort inndratt uten vederlag. Innehaver av jaktkort har i og med mottakelse av jaktkort akseptert å bli kontrollert av jaktoppsynet.

Jaktlig opptreden

Man skal alltid ta hensyn til andre jegere og andre brukergrupper under jakt. Opptre høflig og ikke skyte i nærheten av hus, hytte eller andre brukere. 

Jakt skal også foregå etter norske lover og regler. Å skyte fra kjøretøy eller bruke kjøretøy aktivt under jakt er forbudt. Likeså å bruke ulike elektroniske vertøy for å letter oppdage viltet, f.eks. termisk kikkerter eller viltkamera uten avtale med grunneier. Brudd på lover og regler medfører anmeldelse og/eller utestengelse fra jakt.

Annet

Jaktkortet er personlig og kan ikke overdras. Jaktkort samt jegeravgiftskort og eventuelt våpenkort skal alltid være med på jakt. Ta hensyn til annet vilt, spesielt ved bruk av hund. Ved parkering av bil, ikke sett denne slik at veien stenges. Etter 1.november åpnes det for salg av dagskort. Det legges ut totalt 4 dagskort per dag i perioden 1. november til 23. desember. 

 

Skitt jakt og god tur!

Stangeskovene AS

Jakttips

Andre aktuelle tilbud