Småviltjakt Eidfjord

Dessverre ingen småviltjakt i 2020. Rypetaksering viste låg produksjon av kyllingar som ikkje gjer det forsvarleg å opna for jakt. Det er opna for sal av treningskort for fuglehund.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Hare
 • Rødrev
 • And

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

RV 7 over Hardangervidda er eit godt utgangspunkt for småviltjakt i Eidfjord Statsallmenning. Tek du Tinnhølvegen frå Tråastølen inn til Tinnhølen, har du og eit fint utgangspunkt. Tinnhølvegen er garantert helde ope til 1. oktober. Så hugs å sjekk vermelding om du kjøyrer inn etter 1. oktober, snøen kan koma fort!

Turisthytter i området er Halne fjellstugu, Dyranut turisthytte, Stigstuv ca 1,5 t aust for Tinnhølen, Sandhaug ligg 3-4 timar sør for Tinnhølen. Sjekk om dei har overnatting før du reiser.

Kartbladet "Eidfjord" i M:50 000 viser heile statsallmenninga med vegar og turstiar.   

 

Kontakt oss

Eidfjord Fjellstyre

47612205

fjellstyre@eidfjord.kommune.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Kortprisar og jaktkvote;

 • Døgnkort kr 200,- med rett til å fella inntil 2 ryper

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Områdeinndeling:

Allmenningen er delt i 2 småviltjaktområde i tida 15.09-30.09. For områdegrenser sjå kart på heimesida, www.eidfjord-fjellstyre.no  Ingen områdeinndeling frå og med 1. oktober.  Områdeinndelinga gjeld ikkje for innanbygds jegerar.

Jaktregler

Generelle jaktreglar:

 • Jakt både med og utan hund
 • Døgnkortet gjeld heile statsallmenningen. I reinsjakta er det nattefreding mellom kl 19.00 og kl 07.00, altså inga jakt i dette tidsrommet.
 • Det er jaktfri sone langs Rv-7 (500m på kvar side) og sør for Nordmannslågen på lik line med reinsjakta.
 • Det er forbode å jakta på holmar det ikkje kan vassast over til med vanleg fottøy.
 • Det vert oppmoda om ikkje å skyta fjellrype

Andre aktuelle tilbud