Småviltjakt Eidfjord frå 1. oktober

Taksering først i august avgjer om det vert opna for sal av jaktkort. Det er opna for sal av treningskort for fuglehund.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare
  • Rødrev

Beliggenhet

Kontakt selger

Eidfjord Fjellstyre

47612205

fjellstyre@eidfjord.kommune.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Kortprisar og jaktkvote;

  • Døgnkort kr 250,- med rett til å fella inntil 1 rype. Viser taksering produksjon på minimum 3 kyklingar per høne og tettleik på minimum 8 rype per kvkm, vert døgnkvote dobla til 2 ryper.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Områdeinndeling:

Ingen områdeinndeling frå 1. oktober.

Dersom det opnast for kortsal, er det "førstemann til mølla" for kjøp av kort. Eventuelt kortsal opnast 25. september, kl 12.00

Jaktregler

Generelle jaktreglar:

  • Jakt både med og utan hund
  • Døgnkortet gjeld heile statsallmenningen. I reinsjakta er det nattefreding mellom kl 19.00 og kl 07.00, altså inga jakt i dette tidsrommet.
  • Det er jaktfri sone langs Rv-7 (500m på kvar side) og sør for Nordmannslågen på lik line med reinsjakta.
  • Det er forbode å jakta på holmar det ikkje kan vassast over til med vanleg fottøy.
  • Det vert oppmoda om ikkje å skyta fjellrype

Veibeskrivelse

RV 7 over Hardangervidda er eit godt utgangspunkt for småviltjakt i Eidfjord Statsallmenning. Tek du Tinnhølvegen frå Tråastølen inn til Tinnhølen, har du og eit fint utgangspunkt. Tinnhølvegen er garantert helde ope til 1. oktober. Så hugs å sjekk vermelding om du kjøyrer inn etter 1. oktober, snøen kan koma fort!

Turisthytter i området er Halne fjellstugu, Dyranut turisthytte, Stigstuv ca 1,5 t aust for Tinnhølen, Sandhaug ligg 3-4 timar sør for Tinnhølen. Sjekk om dei har overnatting før du reiser.

Kartbladet "Eidfjord" i M:50 000 viser heile statsallmenninga med vegar og turstiar.   

 

Andre aktuelle tilbud