Småviltjakt Tokke Kommune

Småviltjakt

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Hare
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Tokke kommune har 2250 inb. og eit areal på 980 km2. Lågaste punktet er Bandak på 72 m.o.h. og høgaste punkt er Kvannefjellet på 1537 m.o.h. Kommunen ligg i Vest-Telemark og grensar til kommunane: Vinje, Kviteseid, Fyresdal, Seljord og Valle/ Bykle i Setesdalen. Kommunen ligg i nordenden av Telemarks-kanalen om lag midt mellom Oslo og Stavanger.

Kontakt oss

Tokke kommune

Per Wraa

35 07 52 44

Per.wraa@tokke.kommune.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktområda ligg frå 750 moh til 1100 moh. Teig 1 har preg av høgfjellsterreng med innslag av vier og dvergbjørk. Teig 2 er meir skogkledd med bjørk og gran. Det er ikkje elgjakt på desse teigane.

Jaktregler

Teig 1 har begrensing på 2 våpen pr dag til ein samla pris av 300 kroner. Teig 2 har begrensing på 3 våpen pr dag til ein samla pris av 500 kroner. Ein ber om at det takast omsyn til til omkringliggande hytter.

Minner om fredningstid i jolehøgtida, og at jakt på skogsfugl bare gjeld fram til 23.12

Andre aktuelle tilbud