Fuglejakt, inkl. rype for utenbygdsboende med og uten hund, Gausdal vestfjell

589.000 da med barskog, lauvskog og høyfjell. Rype, skogsfugl, ender og andre jaktbare arter i området. Gausdal Vestfjell er et vakkert og lettgått område.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


06.09.2018 kl. 09:00

Om oss

Kontakt oss

Gausdal fjellstyre

61 22 32 35 / 91 66 663 55 / 97 18 80 02

gausdal@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

2 ryper pr. jeger pr. dag

7 ryper pr. jeger pr. sesong

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Forbehold om jaktkortsalg: Jakttid, kvote og jaktområde kan endres før og under jakta uten at dette gir rett til at man får penger tilbake (jf. angrerettsloven § 22).

 

Det gjøres oppmerksom på at Du som jeger må ha betalt den nye jegeravgiften for 2019 før du kan få kjøpt jaktkort. Betaler du direkte via http://www.brreg.no/registrene/jeger/jegeravgift_bestille.html registreres betalingen med en gang. Betaler du via nettbank bør du regne ca 5 dager før betalingen registreres.

589.000 da småviltterreng. Fra gammel urskog med tiur og hare, gjennom orreskogen opp mot rypefjellet .

Gausdal Vestfjell i Langsua Nasjonalpark, du vil alltid vende tilbake.

Vi har 14 buer og 8 hytter reservert for deg som jeger, de 3 første ukene av småviltjakta. se www.gausdal-fjellstyre.org

Ønsker du å leie en av våre åpne buer kan du sende ditt ønske på mail til gausdal@fjellstyrene.no innen 4. juni 2019. Pris pr. uke: kr. 1900,-, eller kr. 350,- pr. døgn.

Ønsker du å leie en av våre hytter i jakta må du gjøre selv på https://www.inatur.no/sok#?q=gausdal%20vestfjell etter 3.mai kl. 09.00.

 

Felt 1: Hytte: Reinsåshytta og Febua på Dokk. Buer: Kaarfaldslettet og Moslettbua Felt 2: Hytter: Slivasshytta, Revsjøhytta og Leppehytta. Buer: Nordbua, Svabekkbua, Røverhulen, Nonstjønnbua og Megrunnsbua. Felt 3: Hytter: Tortjønnhytta og Liumseterhytta. Buer: Vesterheimsbua, Langsubua, Fossbekkbua og Skytterbua.  Felt 4: Hytter: Skjelbreibua (åpen bu med utleiedel) Buer: Reinsjøbua og Skruvdalsbua.


Lever gjerne din fangstrapport på Inatur. Se link lenger ned på denne siden.

 

589.000 da med barskog, lauvskog og høyfjell. Rype, hare, skogsfugl, ender og andre jaktbare arter i området. 
Jaktkortene til utenbygdsboende med hund i begrenset periode (de tre første ukene)bli lagt ut for salg via inatur en bestemt dato til et bestemt klokkelsett i april. Dette vil bli kunngjort på hjemmesida vår www.gausdal-fjellstyre.org i god tid.

Bestand:

Rypetakseringer blir utført hvert år i begynnelsen av august.

Resultater foreligger i månedskiftet august/september. Følg med på vår hjemmeside www.gausdal-fjellstyre.org

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Gausdal Vestfjell ligger i fjellområdet mellom Gudbrandsdalen og Valdres, i Gausdal kommune. Området grenser i sør mot Lillehammer og Nordre Land kommuner. I sørvest mot Nord Aurdal og Øystre Slidre kommuner og i nordvest mot Sør Fron kommune.Mot nordøst grenser Gausdal Vestfjell mot private områder i bygda. 

Vestfjellet (Gausdal statsallmenning) dekker et areal på 589 000 daa og utgjør omlag halvparten av arealet i Gausdal kommune. Høyden over havet varierer fra ca. 700 m.o.h ved Dokkfløyvatnet, til 1554 m.o.h på toppen av Nordre Langsua. Dette fjellet er det høyeste i Kommunen.

Området har en svært variert natur. Her finnes gammel gran og furuskog, store myrområder, frodige bjørkelier og vide fjellvidder. I tillegg er området preget av mange vann, bekker og elver.
Det er et godt utbygd nett av merkede stier vestfjellet. Gausdal fjellstyre, DNT og andre holder ved like stiene. Her kan du vandre i flere dager, og overnatte i hytter og buer som står åpne hele året(unntatt 14/9-5/10)

Jaktregler

Vi gjør her oppmerksom på at DU som jeger forplikter deg til å gjøre deg kjent med gjeldende regler.

Orienteringen om småviltjakta skal skrives ut, leses og tas med sammen med jaktkortet under jakta. Jaktkort uten regler er å betrakte som ugyldig og vil medføre sanksjoner.

Jeger – ta hensyn til andre jegere under din jaktutøvelse.