Rype/ skogsfugljakt Vingelen Vola

Dagskort på rype og skogsfugl jakt fra 10. september på feltet Vola i Nord Østerdalen. Kombinert rype- og skogsfuglterreng med både snaufjell og skog. Taksering i august avgjør kortsalg.

Arter

 • Lirype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


24.08.2020 kl. 09:00

Om oss

Vingelen sameie er et privat sameie i Tolga kommune, kjent for å være et eldorado for rype og reinsdyrjegere. Sameiet disponerer det meste av fjellområdet innenfor Vingelen sogn. Besøk gjerne www.vingelen.no for å bli bedre kjent med bygda og tilbudene som finnes der.

Kontakt oss

Vingelen Sameie

Tlf 47921187

jakt@vingelen.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Pris 10 sept til 24 sept kr 400,-

Pris fra 02 okt kr 250,- (Det blir ikke lagt ut jakt i oktober i 2020).


NB! Jakttilbudet kan bli tatt bort dersom takseringa (gjennomføres i august) viser at jakt ikke er forsvarlig på dette feltet. Det blir avgjort FØR salgsstart.


Baglimit på Vola september 2020: 1 rype og 1 skogsfugl per jeger per dag.

Les mer om taksering og kvoter på Vingelen sin hjemmeside.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Alle kortene gjelder for jakt med hund. De største delene av feltet er skogsfuglterreng, og etter observasjoner å dømme er det mye skogsfugl i Vingelen/Tynset. Det er også noen fjellrabber hvor det finnes rype, men dette er ikke en del av de områdene med tette rypebestander. Likevel vil det være ryper i terrenget i gode rypeår.


NB! Rypekort vil kun bli solgt i gode rypeår. Det blir derfor ikke avgjort om det skal selges rypekort før etter taksering er gjennomført i august. Det blir avgjort FØR salgsstart.

 

Prisene som oppgis er per jeger.

Det drives aktiv predatorkontroll i Vingelen, og i naboområdene.
Veien inn i feltet vinterbrøytes delvis. Løypekart for vinterjakt finner du på www.skisporet.no

Bomavgift/brøyteavgift på seterveiene tilkommer. Betaling kontant eller per sms ved innkjøring til områdene.

Det er pr. i dag ikke fast tilhold av ulv i området.
Det jaktes på andre arter samtidig med rypejakta i terrengene.

Det selges et fast antall kort til utenbygdsjegere per felt per døgn. 
Innenbygdsjegere har anledning til å jakte på alle kortfelt fra 10. september. Innenbygdsboende følger andre feltgrenser da dette er et felt som går på tvers av kommunegrensa.

Ved kansellering/endring av dato etter kjøp refunderes 80 % av innbetalt beløp.

Jaktregler

 • Jaktrapport skal leveres i Inatur-systemet senest 10 dager etter jaktslutt.
 • Det kan komme endringer i tilbudet.
 • Regulering av jakta i form av baglimit gir IKKE rett til refusjon av innbetalt beløp.
 • Ved stenging av jakt vil innbetalt beløp bli refundert/kompensert.
 • Skutte ryper skal uoppfordret fremvises for kontroll av baglimit når oppsynes påtreffes.
 • Jeger er selv ansvarlig for å ha satt seg inn i baglimit før jaktutøvelsen.
 • Hunder som benyttes i terrenget skal ha sauerenhetsbevis
 • Dersom jeger får reiseforbud (på grunn av koronasituasjonen) og dermed ikke får mulighet til å jakte, gir ikke dette rett til refusjon av innbetalt jaktkort. 

Andre aktuelle tilbud