Skarvejakt (mellomskarv) - Gudbrandsdalslågen

Jakt på Mellomskarv i Lågen sone 1 og 2. NB ! Jakt i Lågendeltaet Naturreservat og Trettenstryka fuglefredningsområde er ikke tillatt !

Arter

  • Skarv

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Lågen Fiskeelv SA

Oddgeir Jørstad

45612424

oddgeirjorstad@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Jakt i Lågendeltaet Naturreservat og Trettenstryka fuglefredningsområde er ikke tillatt !

Jegerne er selv  pliktig til å gjøre seg kjent og orientert om hvor grensene for naturreservatet går !!

Mer detaljert beskrivelse

Jakt i Lågendeltaet Naturreservat er ikke tillatt !  Likeså i Trettenstryka naturreservat. 

 

Jegerne er selv  pliktig til å gjøre seg kjent og orientert om hvor grensene for naturreservatet går !!

 

Jakt i ferskvannslokaliteter:

Å innføre tidligere jaktstart på sinensis i ferskvannsområder fikk støtte fra et flertall i høringen.

Direktoratet har fulgt utviklingen av Mellomskarv i Norge over mange år og ser behov for en bedre regulering av den økende bestanden.

I tråd med dette, og med tilbakemeldingene vi har mottatt, innføres det tidligere jaktstart for underarten.

Høringsnotat:

Nye jakt- og fangsttider 2017- 2022 for mellomskarv i ferskvannslokaliteter i fylkene Østfold, Akershus, Oppland, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. 10.08 – 23.12.

 

 

Jaktregler