Rypejakt for innenbygdsboende i Vingelen

KUN for innenbygdsboende og rettighetshavere i Vingelen Sameie. Får du lyst til å flytte til Vingelen? Besøk nettsida www.tolga2020.no

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


27.08.2021 kl. 09:00

Om oss

Vingelen Sameie er et privat grunneiersameie i Tolga kommune. Omradet er kjent for å være et eldorado for rype og reinsdyrjegere. Sameiet disponerer det meste av fjellområdet innenfor Vingelen sogn. Besøk gjerne www.vingelen.no for å bli bedre kjent med bygda og tilbudene som finnes der.

Kontakt oss

Vingelen Sameie

(+47) 47921187

jakt@vingelen.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Rypekvoter for innenbygds fastsettes etter taksering i august. I 2021 er baglimit 6 ryper per dag hele sesongen, maks 35 ryper totalt.

Les mer om taksering og kvoter på Vingelen sin hjemmeside.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

NB! Om det blir jakt etter 1. oktober avgjøres etter takseringen i august. Dette blir avklart før salgsstart.
Kortet gjelder KUN for innenbygdsboende og rettighetshavere i Vingelen Sameie.

Som innenbygdsboende regnes de med bostedsadresse i Vingelen.

Ungdom regnes til og med fylte 20 år i jaktåret.

Kortet gjelder for terrengene: Grårabben, Kletten/Knausvola, Vola (kun Vingelsgrunn) og Nordre Gjersjøhøgda i september (last ned kart under).

I oktober gjelder kortet også med overgang til alle andre rypefelt (NB! Kun inntil 1 jakttur per leiefelt). Husk å legge inn dette i jaktrapporten.

Jaktregler

  • Jaktrapport skal leveres i Inatur-systemet senest 10 dager etter jaktslutt.
  • Det er overgang til anbudsfelt i oktober (1 oktober til 31. oktober), inntil 1 tur per felt. 
  • Hvis feltets leietakere jakter skal innenbygdsboende vike.Vi viderefører tilbudet til feltleierne om å varsle hvis de skal jakte på feltet.
  • Skutte ryper skal uoppfordret fremvises for kontroll av baglimit når oppsynes påtreffes.
  • Jeger er selv ansvarlig for å ha satt seg inn i baglimit før jaktutøvelsen.

Andre aktuelle tilbud