Rypejakt for innenbygdsboende i Vingelen - ingen jakt i 2023

KUN for innenbygdsboende og rettighetshavere i Vingelen Sameie. Får du lyst til å flytte til Vingelen? Les mer på www.vingelen.com. Krav om aktivering gjelder kun overgang til leiefelt i oktober.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype

Beliggenhet

Viktige datoer


01.09.2022 kl. 09:00

Kontakt selger

Vingelen Sameie

(+47) 47921187

jakt@vingelen.com

Kjøp kort her

Sjekk jakttrykk i området

Om selger

Vingelen Sameie er et privat grunneiersameie i Tolga kommune. Omradet er kjent for å være et eldorado for rype og reinsdyrjegere. Sameiet disponerer det meste av fjellområdet innenfor Vingelen sogn. Besøk gjerne www.vingelen.no for å bli bedre kjent med bygda og tilbudene som finnes der.

Jaktkvoter

Rypekvoter for innenbygds fastsettes etter taksering i august. I 2022 er baglimit 4 ryper per dag hele sesongen, maks 30 ryper totalt.

Les mer om taksering og kvoter på Vingelen sin hjemmeside.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

NB! Om det blir jakt etter 1. oktober avgjøres etter takseringen i august. Dette blir avklart før salgsstart.
Kortet gjelder KUN for innenbygdsboende og rettighetshavere i Vingelen Sameie.

Som innenbygdsboende regnes de med bostedsadresse i Vingelen.

Ungdom regnes til og med fylte 20 år i jaktåret.

Kortet gjelder for terrengene: Grårabben, Kletten/Knausvola, Båvola, Vola (kun Vingelsgrunn) og Nordre Gjersjøhøgda i september (last ned kart under).

I oktober gjelder kortet også med overgang til alle andre rypefelt (NB! Kun inntil 1 jakttur per leiefelt). I 2022 har vi en ny løsning hvor jeger må aktivere overgang til leiefelt gjennom Inatur. Ønsket overgang må aktiveres kvelden før jakt. Dersom feltleierne jakter selv vil feltet stå som stengt. Jakt på leiefelt uten aktivert overgang er ikke tillatt.

Jaktregler

  • Jaktrapport skal leveres i Inatur-systemet senest 10 dager etter jaktslutt.
  • Det er overgang til anbudsfelt i oktober (1 oktober til 31. oktober), inntil 1 tur per felt. Overgang er ikke gyldig uten aktivering på forhånd.
  • Hvis feltets leietakere jakter skal innenbygdsboende vike. Det er ikke mulig å aktivere kort på terrenget hvis feltleierne jakter selv.
  • Skutte ryper skal uoppfordret fremvises for kontroll av baglimit når oppsynes påtreffes.
  • Jeger er selv ansvarlig for å ha satt seg inn i baglimit før jaktutøvelsen.

Andre aktuelle tilbud