For innenbygdsboende, beverkort og skogsfuglkort i Vingelen

Kun for innenbygdsboende og/eller rettighetshavere.

Arter

  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Bever

Beliggenhet

Viktige datoer


17.07.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Vingelen Utmarkslag

Hege Hovd

47921187

jakt@vingelen.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vingelen Utmarkslag er en av hovedorganisasjonene for grunneierne i Vingelen.

Utmarkslagets ansvarsområde er det som er under tregrensa; skog, veier, elgjakt, skogsfugljakt, rådyrjakt etc.

Jaktkvoter

Skogsfugl: 2 fugler per jeger per dag

Bever: Det er kun to beverkort tilgjengelig for salg, her gjelder førstemann til mølla.

Mer detaljert beskrivelse

Her finner du flere ulike kort for flere ulike arter. Pass på at du kjøper riktig type kort. Har du problemer, se kontaktinformasjonen på venstre side lengre oppe på siden.

Jaktregler

Jakt med hund er lov.

 

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
- Jeger plikter å levere fangstoppgave uavhengig av fangstresultat. (også om fangst er uteblitt)
- Jegere som ikke leverer inn fangstoppgave vil bli utestengt.

NB! Veiene brøytes ikke ved snøfall.

Naturoppsyn utfører kontrolloppgaver.

 

Forøvrig gjelder alle regler knyttet til jakt og fangst i Norge.

Andre aktuelle tilbud