For innenbygdsboende, hjorte-/rådyrjakt i Vingelen

KUN for jegere med bostedsadresse i Vingelen og rettighetshavere.

Arter

  • Rådyr

Beliggenhet

Viktige datoer


17.07.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Vingelen Utmarkslag

Tlf 47921187

jakt@vingelen.com

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensning på rådyrkort, likevel er det viktig at felte dyr meldes inn fortløpende, slik at man kan stoppe jakta hvis fellingstallene blir for høye.

 

Felte hjort meldes inn til leder i jaktutvalget. Her er det kvote, så ha dialog med jaktutvalgsleder på hvordan situasjonen er utover i jakta.

 

Ved skutt hjort betales en kilospris på 40 kr for dyr til og med spissbukk. Større bukker har kilospris 80kr.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Jaktregler

Disse kortene er KUN for jegere med bostedsadresse i Vingelen og/eller rettighetshavere.

 

- Rådyr skal veies og kontrolleres hos Odd Arvid Nordset, Vingelen, mob 911 75 442. Felling skal varsles samme dag.

- Hjort skal veies hos Gjermund Urset, mob 92 82 70 23, og felling varsles til jaktutvalgsleder.

 

For at kortet skal være gyldig må avtale om ettersøkshund sendes til jaktutvalget@hotmail.com før du drar på jakt.

For å få kjøpt nytt kort må fangstrapport leveres inn.

 

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng (sognegrensa).
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift, storviltprøve og avtale om ettersøkshund er dokumentert.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
- Jeger plikter å levere fangstoppgave.
- Ved påskyting/skadeskyting skal viltnemda varsles.

Andre aktuelle tilbud