Seljakt (ringsel og storkobbe) på Svalbard

Jakt på Ringsel og Storkobbe på Svalbard.

Arter

  • Sel

Beliggenhet

Viktige datoer


07.02.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Sysselmesteren på Svalbard

79 02 43 00

firmapost@sysselmesteren.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Sysselmesteren på Svalbard er Norske myndigheters øverste representant på øygruppen Svalbard.

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Jaktregler

RAPPORTERINGSPLIKT

Du plikter å innlevere endelig fangstrapport senest 10. desember 2023. Fangstrapport leveres på inatur.no.

 

Du som jeger har plikt til å sette deg inn bestemmelser gitt i forskrift om høsting på Svalbard. Høstingsforskriften leses her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-24-712.

 

Åpne kartetvedlegga i forskriften for å se forbudsområder for jakt. Forskrift for bruk av skytevåpen i Longyearbyen og omegn, Pyramiden, Barentsburg og Vannposten på Svalbard - Lovdata

 

De viktigste bestemmelsen vedrørende seljakt er som følger: 

Jakttid

  • Ringsel (f.o.m – t.o.m) 1. februar – 20. mars og 20. mai – 30. november

  • Storkobbe (f.o.m – t.o.m) 1. februar – 27. april og 5. juni – 30. november

 

  • For seljakt kreves eget jaktkort. Dette er personlig og kan ikke overdras til andre.

  • Aldersgrense for jakt på sjøpattedyr er 18 år. Fra det året jeger fyller 16 år kan seljakt drives under opplæring og under tilsyn av erfaren jeger. Denne personen må være minimum 20 år og ha min. 3 års jakterfaring. Det stilles i tillegg krav om bestått jegerprøve og skyteprøve for jeger under opplæring.

  • For seljakt kreves avlagt årlig skyteprøve (som for reinsjakt). Skyteprøven er gyldig i ett år.

  • Seljakt skal utøves med rifle og ekspanderende prosjektil. Krav til anslagsenergi som for reinsjakt.

  • Snøscooter er ikke tillatt brukt under lokalisering eller til å avlede selens oppmerksomhet fra jeger og det er forbudt å løsne skudd fra snøscooter.

  • § 28 a i høstingsforskriften sier: Det er forbudt å skyte på sel som oppholder seg i sjøen med unntak for ringsel i perioden 16. august – 30. november. Forbudet gjelder ikke forfølgelse av skadeskutt sel.

  • Det er krav om fangstrapportering etter jakta. Rapporteringen skal skje fortløpende inne på Inatur.no når jakten er overstått men senest 10 dager etter jaktkortets gyldighetstid – dvs. 10. desember.

 

Vær oppmerksom på skyteforbudssonene rundt Longyearbyen, Barentsburg, Pyramiden og områder hvor det er jaktforbud (se kartvedlegg i Forskrift for bruk av skytevåpen i Longyerabyen og omegn).

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1966-02-11-3449