Rådyrjakt Fåset-Fådal Utmarkslag

Grunneierlaget har bukkejakt og ordinærjakt på 3 områder. Grunneier har 1. prioritet på kjøp av kort.

Arter

  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


30.04.2021 kl. 09:00

01.06.2021 kl. 23:59

Om oss

Fåset-Fådal grunneierlag ligger vest i Tynset kommune med grenser mot Glomma, Fåa og Storbekken i øst. Mot langlinje over Bratthøa i nord, videre mot Mjovasskletten og Rødalshøa i vest til grense mot Alvdal i syd. Totalt areal er 108 000 dekar.

Kontakt oss

Fåset-Fådal Utmarkslag

907 49 405

magne.sandtroen@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

1 dyr pr kort.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Jaktregler

For å bli tildelt som grunneier må du være registrert i våre medlemslister, eller barn av registrert grunneier.

 

Fra 02 oktober vil det bli solgt tilleggskort rådyr, hvor inntil 2 jegere kan jakte med korteier.

Tilleggskort rådyr gir ingen rett til å felle ett ekstra rådyr, men gir kun rett til å jakte sammen med den som har kjøpt hovedkortet og vedkommendes fellingsrett. 

 

Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.
Samjakt med elgjegerne fra 2. oktober.
Terrengene framstår som ulvfrie.

 

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at tilgang på godkjent ettersøkshund kan dokumenters.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
- I tillegg skal fangstoppgave leveres over internett umiddelbart etter felling eller jaktslutt.
- Jegere som ikke leverer fangstoppgave vil bli utestengt.
- Ved påskyting/skadeskyting skal viltnemda varsles.