Smårovviltjakt Kiær Mykleby.

Et tilbud til deg som vil jakte smårovvilt, men som ikke nødvendigvis jakter annet småvilt. Her har vi et kort som gjelder kortsalgsområdet hos Kiær-Mykleby

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår

Beliggenhet

Kontakt selger

Kiær Mykleby

Mathias Bast Fritzon

93683871

post@kiar-mykleby.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Kiær Mykleby forvalter skog, utmark og vassdrag  i Stor-Elvdal kommune i Hedmark.   Eiendommen inneholder mange kvaliteter når det gjelder skog, jakt, fiske og friluftsliv.

Jaktkvoter

Mer detaljert beskrivelse

I tillegg til artene som er nevnt gjelder kortet også for villmink, røyskatt, mårhund, ekorn, kråke, ravn, skjære og nøtteskrike.

Jaktområdet er på ca. 33.000 dekar.  Feltet ligger sør for Mykleby Setervei og strekker seg fra 500-1023 m.o.h.  Ca. halvparten er skogsterreng, mens resten er myr, fjellskog og snaufjell.

Kjøp av kort på kortsalgsområdet gir rett til bruk av en hund per jeger.

Jaktkort er personlig og refunderes ikke.

Fremleie av jakt er ikke tillatt.

Det er kun Myklebyseterveien som er tillatt å bruke med bil. Veier med fysiske bommer er stengt for motorisert ferdsel og stenges uten forvarsel. 

Det er kortkjøpers ansvar å sette seg inn i aktuelle jakttider på hver enkelt art.

 

Jaktregler

Andre aktuelle tilbud