Ikke Småviltjakt - okt./nov. – Rendalen Søndre Statsallmenning

Jaktområde er på ca. 170.000 daa med både skog og fjellterreng med beliggenhet i søndre og østre del av Rendalen Kommune.

Arter

  • Lirype
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Hare
  • And

Beliggenhet

Viktige datoer


31.12.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Rendalen Fjellstyre

Sigbjørn Hagen

97542146

rendalen@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Rendalen Fjellstyre forvalter Rendalen Søndre Statsallmenning. Fjellstyret administrerer jakt og fiske og tilrettelegger for friluftsliv.    

 

Se også vår side på Facebook.

Jaktkvoter

Brunfugl (røy/orrhøne) er fredet i hele perioden

Antall jaktkort pr. dag: 8 

Makskvote 1 fugl pr. jeger pr. dag. 

Vi henstiller jegere til å vise moderasjon i forhold til uttak av fugl og setter derfor en dagskvote.

 

 

 

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Området består av en god blanding mellom fjell- og barskogarealer i høyder fra 250 til vel 1000 moh.  og med god variasjon av landskapsformer og naturtyper. Dekkes bl.a. av kartblad 2018-iii Elvdalen. Osdalssjøbua ved Søndre Osdalssjøen , gamme ved Storfisktjernet og gapahuk ved Ryensjøen vil være  aktuelle kvileplasser.   

 

 

 

Jaktregler

Jegeravgiften må være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.

 

Jaktkortet gjelder jakt med og uten hund.

 

 

Rapportering av jaktresultatet er svært viktig for den videre utviklingen av jakttilbudet, og derfor ber vi om at du registrerer jaktresultatet. Jaktrapporten må være levert innen ti dager etter endt jakt.

Vi oppfordrer alle jegere til å ta med seg eget søppel og det man måtte finne inn til godkjent mottak. 

Veibeskrivelse

Jaktområdet er tilgjengelig fra sør via Nordre Osen og fra nord via Åkrestrømmen/Renåvangen.

Begge veier har selvbetjente bomløsninger.

Andre aktuelle tilbud