Småviltjakt i Børgefjell på Namsvatn statsallmenning

Småviltjakt med hovedvekt på ryper i en av Norges mest uberørte villmarksområder. Våre områder er viden kjent for sine gode bestander av ryper. Kun jakt uten hund.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Røyrvik fjellstyre

91529350

royrvik@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det fastsettes årlig en bag-limit på tillatt felte ryper pr. jeger pr. dag (både fjell- og lirype). Jegerne plikter å gjøre seg kjent med hvilke regler som blir iverksatt før jaktstart. For sesongen 2018/2019 er det satt en bag-limit på 4 felte ryper pr. jeger pr. dag, hvorav maksimalt 3 liryper pr. jeger pr. dag. 

Mer detaljert beskrivelse

Jaktkortet gjelder for hele Namsvatn statsallmenning etter regulert periode (10.-19.september).

Det er kun jakt uten hund!

 

Bestand

Jevnt over god bestand av ryper, både lirype og fjellrype. Lite jakttrykk gir gode bestander av stamfugl med påfølgende produksjon. Årlige variasjoner må selvfølgelig påregnes. 

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 

Namsvatn statsallmenning ligger i den nordlige delen av Røyrvik kommune, i Nord-Trøndelag fylke. Allmenningen grenser i vest mot Namsskogan kommune, i nord mot Grane og Hattfjelldal kommuner og i øst mot Sverige. Cirka 36 % av kommunens totale areal er statsallmenning.

 

Statsallmenningen har et areal på 575.000 daa, og 446.000 daa av den inngår i Børgefjell nasjonalpark.

 

Jaktregler

Det er kun jakt uten hund på Namsvatn statsallmenning.

 

Småviltjakten starter 10. september og varer ut februar. 

De 10 første dagene av småviltjakten inngår i en såkalt regulert periode. Dette betyr at vi legger ut et antall begrenset kort for salg pr område. Vi har 5 områder som omfattes av denne ordningen. Kort for regulert periode legges ut til salg på Inatur.no

 

Periode 1: 10.09. tom. 14.09.
Periode 2: 15.09. tom. 19.09.

Vi har to store områder som ikke omfattes av denne ordningen. Her er det fritt jaktkortsalg med ordinære korttyper. For informasjon om regler, priser og onlinesalg besøk våre hjemmesider.


Det fastsettes årlig en bag-limit på tillatt felte ryper pr. jeger pr. dag. (både fjell- og lirype). Jegerne plikter å gjøre seg kjent med hvilke regler som blir iverksatt før jaktstart.

 

Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.

 

Som innehaver av småviltkort hos Røyrvik fjellstyre må jegere være forberedt på at jakta ved behov kan reguleres. Eksempler på slike reguleringer kan være begrensninger av antall jegere, jakttid, endringer av jaktområdet og/eller innføring av fangstbegrensninger (bag-limit). Slike reguleringer gir ikke rett til refusjon av innbetalt beløp. Tilsvarende gjelder ved lave tettheter av vilt. Dette ihht standard salgsbetingelser for fjellstyrene.

 

Merk at Jegeravgift må være betalt før en kan kjøpe jaktkort. Denne betales enklest og raskest på Jegerregisterets onlineløsning:

https://www.brreg.no/person/jegerregisteret/

Ved betaling via nettbank, vil det ta 3 – 5 dager før jaktkort kan kjøpes.

 

Det er krav om fangstrapportering på all småviltjakt.

Vedlagte filer