Småviltjakt i Børgefjell på Namsvatn statsallmenning

Småviltjakt med hovedvekt på ryper i et av Norges mest uberørte villmarksområder. Våre områder er viden kjent for sine gode bestander av ryper.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Namsvatn statsallmenning ligger i Nordre deler av Røyrvik kommune. Røyrvik kommune er Nord-Trøndelags nordligste kommune og grenser til Nordland i nord og Sverige i øst. 

Til Namsvatn statsallmenning kommer du enklest ved å ta av E6 ved Brekkvasselv eller Namsskogan. Kjør så FV 773 over Steinfjellet til Røyrvik. Veien til Namsvatnet er skiltet, her kan du ta rutebåten over Namsvatnet inn til Børgefjell nasjonalpark. Alternativt kan du kjøre Hudningsdalen og over til Sverige, ved Stora-Blåsjøen tar du vegen nordover langs Stekenjåkkvegen. Fra denne vegen kan du nå våre østlige områder.

Viktige datoer


30.08.2019 kl. 09:00

Om oss

Røyrvik fjellstyre forvalter 575.000 daa på Namsvatn statsallmenning, hvorav 446.000 daa ligger i Børgefjell nasjonalpark.

Namsvatn statsallmenning ligger i nordre del av Røyrvik kommune, som er en av  Trøndelags nordligste kommuner, og grenser til Nordland i nord og Sverige i øst.

Fjellstyret har 4 utleiehytter som ligger lett tilgjengelig for både jakt, fiske, og friluftsliv.

Se mer på: 

www.royrvik-fjellstyre.no

Kontakt oss

Røyrvik fjellstyre

91529350

royrvik@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det fastsettes årlig en bag-limit på tillatt felte ryper pr. jeger pr. dag (både fjell- og lirype). Jegerne plikter å gjøre seg kjent med hvilke regler som blir iverksatt før jaktstart.

For sesongen 2020/2021 er det enda ikke satt en bag-limit.

For sesongen 2019/2020 var det en bag-limit på 3 felte ryper pr. jeger pr. dag, hvorav maksimalt 2 liryper pr. jeger pr. dag. 

Ingen kvote på skogsfugl.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktkortet gjelder for hele Namsvatn statsallmenning fra 20.september til 28.februar.

Det er kun jakt uten hund!

 

Bestand

Jevnt over god bestand av ryper, både lirype og fjellrype. Lite jakttrykk gir gode bestander av stamfugl med påfølgende produksjon. Årlige variasjoner må selvfølgelig påregnes. 

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 

Namsvatn statsallmenning ligger i den nordlige delen av Røyrvik kommune, en av de nordligste kommunene i Trøndelag. Statsallmenningen grenser i vest mot Namsskogan kommune, i nord mot Grane og Hattfjelldal kommuner og i øst mot Sverige. Cirka 36 % av kommunens totale areal er statsallmenning.

 

Statsallmenningen har et areal på 575.000 daa, og 446.000 daa av den inngår i Børgefjell nasjonalpark.

 

Jaktregler

Det er kun jakt uten hund på Namsvatn statsallmenning.

 

Jaktkortet gjelder for hele Namsvatn statsallmenning fra 20.september til 28.februar.

 

For informasjon om regler, priser og onlinesalg besøk våre hjemmesider.


Det fastsettes årlig en bag-limit på tillatt felte ryper pr. jeger pr. dag. (både fjell- og lirype). Jegerne plikter å gjøre seg kjent med hvilke regler som blir iverksatt før jaktstart.

 

Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.

 

Som innehaver av småviltkort hos Røyrvik fjellstyre må jegere være forberedt på at jakta ved behov kan reguleres. Eksempler på slike reguleringer kan være begrensninger av antall jegere, jakttid, endringer av jaktområdet og/eller innføring av fangstbegrensninger (bag-limit). Slike reguleringer gir ikke rett til refusjon av innbetalt beløp. Tilsvarende gjelder ved lave tettheter av vilt. Dette ihht standard salgsbetingelser for fjellstyrene.

 

Merk at Jegeravgift må være betalt før en kan kjøpe jaktkort. Denne betales enklest og raskest på Jegerregisterets onlineløsning:

https://www.brreg.no/person/jegerregisteret/

Ved betaling via nettbank, vil det ta 3 – 5 dager før jaktkort kan kjøpes.

 

Det er krav om fangstrapportering på all småviltjakt.

Vedlagte filer