Søknad Rypejakt i Vingelen, 4 jegere - 5 dager og hytte

Vingelen er kjent for å være et av Sør-Norges mest kjente og beste rypeterreng. Åpent for søknad fra 16. april, søknadsfrist 10. mai.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


16.04.2021 kl. 09:00

10.05.2021 kl. 23:59

Om oss

Vingelen Sameie er et privat grunneiersameie i Tolga kommune. Omradet er kjent for å være et eldorado for rype og reinsdyrjegere. Sameiet disponerer det meste av fjellområdet innenfor Vingelen sogn. Besøk gjerne www.vingelen.no for å bli bedre kjent med bygda og tilbudene som finnes der.

Kontakt oss

Vingelen Sameie

Tlf 47921187

jakt@vingelen.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Baglimit i form av dags og ukeskvoter blir bestemt etter at området er taksert. Taksering foregår vanligvis i første halvdel av august. Resultatene av takseringen og baglimit legges ut på www.vingelen.no. Det er jegerens ansvar å sette seg inn i gjeldende baglimit før jaktstart.

Baglimit september 2019 og 2020: Døgnkvote 4 ryper per jeger, ukeskvote 12 ryper per jeger.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktlaget er bindende og jegere på laget kan ikke endres etter søknadsfrist / trekning.

Det er ikke anledning til å avbestille jaktkort eller hytte etter at kjøpet er gjennomført. Betalt jaktkort og hytteleie refunderes ikke. 

Pass på at e-post og telefonnummer er korrekt utfylt slik at du får de beskjedene du skal.


Du kan lese mer om hytta her: https://www.inatur.no/hytte/596f4336e4b0ab5bf031e919/gjersjohytta

Du få tilgang til hytta fra søndag ettermiddag til fredag vanlig avreisetid. Selve jakta er mandag-fredag.

Alle rypekortene gjelder for jakt med hund.

Det selges kun disse 4 kortene til utenbygds i denne perioden.

Innenbygdsjegere har anledning til å jakte på alle korfelt fra 10. september.

Vingelen er kjent for å være et av de bedre områdene for rypejakt i Norge. 

Det drives aktiv predatorkontroll i Vingelen, og i nabo-områdene.
Bomavgift/brøyteavgift på seterveiene tilkommer. Betaling kontant eller per sms ved innkjøring til områdene.

Det er pr. i dag ikke fast tilhold av ulv i området.
Det jaktes på andre arter samtidig med rypejakta i terrengene.

Takseringsresultater for feltet og området finner du på www.vingelen.no

Jaktregler

 • Jaktrapport skal leveres i Inatur-systemet senest 10 dager etter jaktslutt.
 • Det kan komme endringer i tilbudet.
 • Regulering av jakta i form av baglimit gir IKKE rett til refusjon av innbetalt beløp.
 • Ved stenging av jakt vil innbetalt beløp bli refundert/kompensert.
 • Skutte ryper skal uoppfordret fremvises for kontroll av baglimit når oppsynes påtreffes.
 • Jeger er selv ansvarlig for å ha satt seg inn i baglimit før jaktutøvelsen.
 • Hunder som benyttes i terrenget skal ha sauerenhetsbevis
 • Dersom jeger får reiseforbud (på grunn av koronasituasjonen) og dermed ikke får mulighet til å jakte, gir ikke dette rett til refusjon av innbetalt jaktkort. 

Jakttips

Terrenget i feltene er lettgått og åpent.

 

Lirypa i Vingelen trives også godt i skogen, så vær forberedt på at den beveger seg oppover og nedover i hele terrenget og at den ikke nødvendigvis sitter over tregrensa.

 

Vingelen har flere andre tilbydere av overnatting og flere av hyttene som leies ut av private aktører ligger nære rypeterrengene. Se www.vingelen.no for mer informasjon rundt dette.

Andre aktuelle tilbud