Småviltjakt Varegga Grunneigarlag

Jakttereng på ca 30.000 daa meget sentralt mellom Bergen og Arna. Lett tilgjengelig med variert terreng.

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.09.2021 kl. 09:00

Om oss

Kort om lagets historie: Laget i sin nåværende form ble stiftet 18. desember 2012, og er etterfølgeren til Varegge gruneigerlag som ble stiftet 4. mars 1977. Som igjen er etterfølgeren til Fjellfredningsforeningen fra 3. april 1866, tinglyst 16. juni 1886. Grunneiere fra Sædalen i sør og til Jordalen i nord på begge sider av byfjellene stiftet foreningen for å beskytte beiteområdene mot tjuvbeiting.

Kontakt oss

Varegga Grunneigarlag

Trond Ole Hjortland

93422702

smaaviltjakt@varegga.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Disse arter kan jaktes på:

Hare. (ikke tilatt med hund)

Rugde.

Orrhane.

Rev.

Kråke.

Ravn.

Mår.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Da vårt fjellområde også er et mye brukt turterreng ber vi om at dere viser aktsomhet.

 

For mere informasjon se vår hjemmeside www.varegga.com

Jaktregler

TIUR, RØY, ORRHØNE OG RYPE  ER FREDET! 

 

Med jaktterreng menes all utmark utenfor inngjerdet kulturbeite. Det betyr at grunneierne kan ha dyr på beite i eget kulturbeite, og ved gjennomgang til jaktterreng skal hunden holdes i bånd.      

 

For å prøve å øke bestanden av fugl i jaktområdet vårt har årsmøtet i grunneigarlaget besluttet at det ikke skal selges jaktkort med hund for sesongen 2021.

 

For 2021 legges det kun ut treningskort for hund.

 

Betingelser for treningskort med hund :    
Kan ikke kombineres/ benyttes sammen med andre jaktkort (sesongkort eller dagskort) 
Hunden må ha gyldig saueaversjons-kort. 
Medbringelse av våpen er ikke lov.

 

Lov om hundehold (hundeloven)

§ 8.Særlig om hundedressur, jakt og fangst
Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med samtykke av grunneieren eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen. For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.