Småviltjakt - Bogn Gilten friluftsområde i Trøndelag

Aktivering fra 1. september. Mer enn 200 kvadratkilometer skog og fjellterreng nord i Trøndelag. God tilgjengelighet med skogsbilveier. Du må aktivere kortet på det enkelte jaktfelt.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Skarv
 • Måker
 • Vadefugler
 • Spurvefugler
 • Villsvin
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


10.05.2022 kl. 09:00

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp kort her

Sjekk jakttrykk i området

Veibeskrivelse

Området er lettest tilgjengelig med utgangspunkt i FV17 mellom Steinkjer og Namsos.  Her er skiltet flere steder til "Bogn fritidsområde"

Husk vegavgift på skogsbilveiene.

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Terrenget her er svært variert. Du møter både høyereliggende granskog, åpne åsrygger, snaue bergtopper, frodige daler og tunge myrer. Sannsynligvis er det nettopp derfor de ulike fugleartene trives i hver sin del av friluftsområdet, der det strekker seg milevis mellom Steinkjer og Namsos.

De sørvendte delene av jaktfeltet, i området rundt innsjøen Gilten, er et lavtliggende område som er spesielt velegnet til å jakte skogsfugl. I de høyereliggende områdene av jaktfeltet, gjerne nærmere nordenden av feltet rundt Bangsjøen, vil det ofte være størst sjanse for å støte på rypa.

 

Småviltjakt i Bogn Gilten er en perle

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, (jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

Kartinnsynet hjelper deg med:

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)

Jakttips

Andre aktuelle tilbud