Smårovviltkort - Lesja fjellstyre

Smårovviltkort i Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning.

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår

Beliggenhet

Kontakt selger

Lesja fjellstyre

91005169

lesja@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Ingen

Mer detaljert beskrivelse

Ved bruk av feller skal plassering meldes inn til fjellstyret på lesja@fjellstyrene.no. Feller skal merkes.

Rapport leveres via fjellstyrets hjemmeside, uavhengig av om det blir fangst eller ikke:

https://www.lesja-fjellstyre.no/fangsrapport-smvilt

Jaktregler

Med dette kortet kan du jakte rødrev, mår, røyskatt, mink, grevling, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike. Innenfor den enkelte arts jakttid.  

JAKTTIDER   Husk jule og påskefredning!

Utenbygdsboende kan KUN jakte i Dalsida og Lordalen statsallmenninger på dette kortet. 

Innenbygdsboende kan jakte i Dalsida og Lordalen statsallmenninger, Lesjaskog heimrast, Lesja heimrast, Lesja grunneierlag og Lesjaskog viltlag.

Skuddpremie utbetales kun til innenbygdsboende. Gjelder følgende arter: Rødrev, mår, mink, røyskatt, ravn og kråke.

 

Innlevering for utbetaling av skuddpremie:

- Dyr: Høyre framfot (husk å få med ulveklo, slik at man kan se at det er høyre framfot).

- Fugler: Begge bein.

 

 

Kontortid mandager kl 9-15. 

Veibeskrivelse

Områdene er lett tilgjengelige via Dalsidevegen og Lordalsvegen.

 

NB. Dalsidevegen stenges fysisk 1. desember. 

Reindølsvegen er også stengt fra 1. desember, jf. §3 (5.2) i Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vern av Jora landskapsvernområde.