Skogsfugljakt - Børresen i Finnemarka

Søk skogens ro like utenfor Oslo og Drammen. Terrenget er ca 100000 daa. Muligheter for hytteleie. Du må aktivere kortet på det enkelte jaktfelt. Les mer detaljert beskrivelse nede på siden.

Arter

  • Småvilt
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare

Kjøp kort her. Kortene må aktiveres før jakt for å være gyldige

Sjekk jakttrykk i området

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


25.05.2020 kl. 09:00

06.04.2020 kl. 09:00

24.04.2020 kl. 23:59

Om oss

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

Les om våre tilbud innen jakt, fiske og hytteutleie på statskog.no

 

Turtips på godtur.no

 

Statskogs personvernerklæring

Kontakt oss

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Statskog sin eiendom Børresen, på omlag 100000 dekar ligger sentralt plassert midt i det flotte skogområdet Finnemarka. Åsen mellom Liervassdraget i øst, Drammensvassdraget i vest, og Tyrifjorden i nord omtales som Finnemarka, og er omlag 450000 dekar. Finnemarka består av mange private grunneiere, i tillegg til Statskog som er grunneier av "toppen" av åsen. Midt i hjertet av Børresen ligger innsjøen Glitre, som er drikkevannskilde for mange tusen mennesker i områdene rundt Finnemarka. Av denne grunn er skogsbilveiene inn i åsen stengt med bom, og det er et stregt nøkkelregime knyttet til bommene. Dette for å hindre forurensing av drikkevannet. På grunn av dette deles det ikke ut bomnøkler sammen med noen småviltkort. Vi anbefaler at våre småviltjegere benytter seg av sykkel på det godt utbygde skogsbilveinettet, for å komme seg innover i åsen. 

Skogsfugljakta på Børresen er svært ettertraktet. For å unngå for høyt jaktpress på de områdene som ligger nærmest bommene, er eiendommen fra 2020 delt i jaktfelt.

Statskog har et samarbeid med NJFF - Buserud om linjetaksering av skogsfuglbestanden på Børresen. Hvert år blir det gått ca 40 linjekilometer med takseringslinjer, etter distance sampling metodikk. Dette gir oss et godt bilde av årets kyllingproduksjon, samt et tall på samlet tetthet av skogsfugl. Disse dataene brukes for å vurdere årlige reguleringer av jakttrykk, og utviklingen av skogsfuglbestanden på eiendommen over tid. 

 

På våre jaktfelt i Børresen forvaltes småviltjakta gjennomet et system med aktivering av jaktkort. Dette bidrar til en bedre oversikt over jakttrykket, uttaket og gir oss en veldig god fangstrapportering. Dette bidrar igjen til en bedre småviltforvaltning. (For nærmere beskrivelse, se vedlegg under.)

Fra og med 2020 forhåndselges det kun dagskort ut oktober. Vi har planer om å åpne for dagskort fra 1.november og frem mot jul. Salget av disse kortene vil åpne 15.oktober. 

 

Vi vil gjøre oppmerksom på at mange av bommene på innfartsårene står på privat grunn. Vi ber dere sette dere nøye inn i hvor grensene for Statskog sin eiendom går, og beholde hunden i bånd og hagla knekt inntil dere er på Statskogs grunn. 

 

Finnemarka er et viktig utmarksbeiteområde for sau og krøtter. Det betyr at jakthunder må være sauereine og ha sauereinhetsbevis. Vis hensyn til beitedyr! 

 

Statskog har den flotte hytta "Lelangsplassen", som ligger sentralt på eiendommen, med bilvei helt frem. Denne kan bookes på egen side på inatur. Hytta er svært ettertraktet og bookes i god tid. Linken til hyttesiden ligger nede på denne siden.

 

 

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

 

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

 

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

 

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

 

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

 

Kartinnsynet hjelper deg med:

 

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)

 

Jakttips

Andre aktuelle tilbud