Skogsfugljakt i Sølvverket på Kongsberg

Spennende områder for skogsfugljakt. Totalt 132 km2, delt opp i mindre jaktfelt. Jaktkortene må aktiveres på det enkelte jaktfelt før bruk. Se beskrivelse under.

Arter

  • Småvilt
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Beliggenhet

Viktige datoer


22.05.2023 kl. 09:00

10.03.2023 kl. 09:00

10.04.2023 kl. 23:59

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp kort her

Sjekk jakttrykk i området

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Vi gjør oppmerksom på at jaktfelt Kampenhaug og Barlindalen er stengt lørdager og søndager. 

Informasjon om aktivering og rapportering av jaktkort:

På våre jaktfelt i Sølvverket forvaltes skogsfugljakta gjennom et system med aktivering av jaktkort. Dette bidrar til en bedre oversikt over jakttrykket/uttaket og gir oss en veldig god fangstrapportering som igjen bidrar til en bedre forvaltning. 

Aktivering av jaktkort betyr at du som jeger kjøper jaktkort på sammen måte som tidligere, men at du må gi beskjed om når og på hvilket jaktfelt du har tenkt deg på jakt. Du må altså aktivere jaktkortet ditt for den enkelte jaktdag for at kortet skal være gyldig (jaktkortet blir ikke automatisk aktivert ved kjøp). Dette gjelder for alle korttyper. Eksempelvis må dagskort aktiveres på det jaktfeltet de skal benyttes selv om disse er kjøpt for en enkelt dag i kalenderen. Tilsvarende må også periodekort (ukekort/sesongkort) aktiveres for hver dag du skal ut på jakt. Utgangspunktet er altså at du må ha en gyldig aktiveringskvittering for den enkelte dag du skal ut på jakt. Etter at du har aktivert jaktkort for en eller flere dager får du en kvittering på e-post, og denne må medbringes på jakt som dokumentasjon på at jaktkortaktiveringen er gjennomført. Uten denne kvitteringen er ikke jaktkortet gyldig.

Vi har på forhånd definert hvor mange jegere det er plass til på de ulike jaktfeltene/delområdene hver dag. En viktig forutsetning for å få aktivert ditt jaktkort på et spesifikt jaktfelt er derfor at det er ledig plass den aktuelle dagen du har tenkt deg på jakt. I enkelte tilfeller, særlig tidlig i sesongen og i tilknytning til helger, vil man kunne oppleve at enkelte jaktfelt blir fullbooket relativt raskt. Det vil imidlertid da være mulig å finne andre alternative jaktfelt hvor du kan aktivere ditt jaktkort. Du kan sjekke jakttrykket på de ulike jaktfeltene før du skal ut på jakt og det er også mulighet til å endre jaktfelt dersom du ombestemmer deg etter at du har aktivert en jaktdag (du aktiverer da på nytt på det jaktfeltet som du ønsker å bytte til). 

Jaktkortene aktiveres på inatur.no (gjennom egen link på kvittering, min side når du er innlogget, eller fra forsiden av inatur). Du kan aktivere ditt jaktkort 10 dager før jaktstart. Det vil si at du kan aktivere ditt jaktkort for f.eks. 10 september kl. 21:00 den 31 august. Ved aktiveringsåpning får du aktivere inntil 3 nye dager hver dag. Du kan aktivere maks 15 dager fram i tid fra den dagen du utfører aktiveringen. 

Et eksempel:   

Kl 21:00 den 31. august kan du aktivere 10., 11. og 12. september

Kl 21:00 den 1. september kan du i tillegg aktivere 13., 14. og 15. september

Kl 21:00 den 2. september kan du i tillegg aktivere den 16. og 17.september hvor du nå har nådd 15 dager fram i tid.

Fra og med kl 21:00 den 3. september får du aktivere en og en ny jaktdag.

I aktiveringskalenderen vil det være markert hvilke dager som er tillatt for aktivering. Se også vedlagt fil: "Visualisering - aktivering av jaktkort.pdf" for visualisering av når du tidligst kan aktivere ditt jaktkort for en bestemt dag.

Når man har aktivert en eller flere jaktdager blir man automatisk bedt om å rapportere fangsten etter endt jakt. Selve rapporteringen av fangsten foregår slik den har gjort tidligere, men i tillegg til ferskere rapporter får vi med dette systemet også inn bedre data om antall jaktdager og fordelingen av disse gjennom sesongen. Jegere må rapportere alle aktiverte jaktdager, enten det ble jaktet eller ikke. 

Basert på forskningsresultater om bærekraftig jaktuttak og erfaringsdata på hvor mange jegerdager som skal til for å oppnå et gitt prosentuttak av en taksert bestand, har vi en formening om hvor mange jaktdager som er forsvarlig pr. km2. Vi gjør oppmerksomme på at dersom bestandssituasjonen det enkelte år tilsier at vi må stenge jakta tidligere enn 23 desember, vil det ikke bli refundert penger for sesongkort som får innkortet sesong. Tilsvarende vil det kunne bli behov for å regulere de enkelte jaktfeltene underveis i sesongen, eksempelvis dersom jakttrykket i det enkelte området overgår forsvarlig nivå. Dette vil da i tilfelle fremgå av trykktabellen. 

Andre småviltarter som for eksempel hare kan også felles på dette kortet så lenge det er mulig å aktivere kortet på det ønskede jaktfeltet. For de som ikke skal jakte rype/skogsfugl kan det kjøpes et eget harejaktkort. 

Dersom noe skulle være uklart ifbm aktivering av jaktkort vil dere kunne få hjelp og veiledning hos Intaur på 74 21 30 90 eller på Friluftstorget på telefon 74 21 30 00. 

Dagskortsalg: 

Det forhåndsselges kun dagskort ut oktober. Disse kortene vil bli tilgjenglig for salg i 2 puljer. Pullje 1 forhåndsselges i mai, og pulje 2 vil bli lagt ut for salg i starten av september dersom takseringsresultatene tilsier at vi kan legge ut flere dagskort. Vi gjør oppmerksom på at eventuelle dagskort i pulje 2 vil fordele seg på de dagene hvor det fremdeles er ledig kapasitet etter salget i pulje 1. Det vil eksempelvis si at det ikke vil være tilgjengelige kort den 10. september i salgspulje 2 dersom maks antall kort som tillates denne dagen allerede ble solgt i salgspulje 1. Det vil fremgå av kalenderen hvilke dager det vil være tilgjengelige kort på. I tillegg til en begrensning på antall kort pr. dag har vi også satt en begrensning på antall kort i perioden ("Total tilgjengelighet"). Når "Total tilgjengelighet" på antall kort er 0 betyr dette at dagskortene er utsolgt. 

Vi vil åpne for dagskort fra 1.november og frem mot jul dersom midtsesongsevalueringen gjør at vi finner dette forsvarlig. Salget av disse kortene vil i tilfelle da åpne for salg den 20.oktober.  

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, (jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

Kartinnsynet hjelper deg med:

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)