Lisenfelling statsallmenningene i Ringebu

Mulighet for jakt som reguleres gjennom lisensfelling

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Ringebu fjellstyre

973 08 940, 410 07 473

ringebu@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Kvotetelefon: Se jaktregler under.

Mer detaljert beskrivelse

Det er kun jegere med gyldig lisens som tillates til lisensjakt. Jegeren må sjøl registrere seg som lisensjeger, samt sette seg inn i regelverk, kvoter mm i forbindelse med lisensjakt. Tillatelsen gjelder inneværende lisensfellingsperiode. Lisensfellingsperioden varierer mellom de ulike artene.

Under elgjakta skal all jakt skje i forståelse med elgjaktlaget. Det er ikke anledning til å benytte hund før ferske spor er påvist.

Jaktregler