Treningskort for fuglehund - INNENBYGDS - Øystre Slidre statsallmenning

Løste du jaktkort (sesongkort med hund) i 2017? Hvis ikke, kan du kjøpe deg ett treningskort for fuglehund i Øystre Slidre Statsallmenning, unntatt i Langsua NP (se kart).

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Totalareal: 550.000 daa hvorav 470.000 daa høyfjell. Øystre Slidre Statsallmenning er mye brukt både sommer og vinter, også utenom jakt og fiske. Vi har områder som er tilrettelagt med merka stier om sommeren og skiløyper om vinteren. Det er også store områder som ikke er tilrettelagt, men som er lette og ferdes i. Her kan du søke fred og ro.

Vi har 5 hytter som er åpne for allmenn bruk. Alle hyttene har minst 2 sengeplasser, propan, dekketøy og ved.

Du har også muligheten til å oppleve et aktivt stølsliv. Hos oss er det ca 220 støler, og flesteparten av disse er i bruk idag.  

Kontakt oss

Øystre Slidre fjellstyre

99551844 / 61352548

oystre.slidre@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Hvis du kjøpte jaktkort (sesongkort med hund) som innebygdsboende i 2017, kan du trene fuglehund tom 31/3-2018 i ØS statsallmenning og Heimdalen utenom i Langsua NP. Hvis du ikke løste ett slikt jaktkort, kan du kjøpe ett eget treningskort her.

Kortkjøpet er knyttet opp mot jaktsidene våre, slik at du faktisk må ha løst jegeravgift for å kjøpe kortet. Har du ikke betalt årets (2017/2018) jegeravgift og ønsker å trene fuglehunden din, så ta kontakt så lager vi en manuell løsning for deg.

 

Jaktregler

Kort for innenbygdsboende til å trene fuglehund i Øystre Slidre Statsallmenning og Heimdalen (utenom Langsua NP). Tidsrammen er 1. nov 2017 - 31. mars 2018.

Andre aktuelle tilbud