Småviltjakt Svalbard

Småviltjakt på Svalbard. NB: Servicegebyr vil bli refundert av Inatur til innenbygdsboende på Svalbard i løpet av 1 virkedag.

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.06.2021 kl. 09:00

Om oss

Sysselmesteren på Svalbard er Norske myndigheters øverste representant på øygruppen Svalbard.

Kontakt oss

Sysselmesteren på Svalbard

79 02 43 00

firmapost@sysselmesteren.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

NB: Servicegebyr vil bli refundert av Inatur til innenbygdsboende på Svalbard i løpet av 1 virkedag.

 

Det er satt følgende kvote på hvor mange ryper hver enkelt jeger kan skyte:

Fastboende: inntil 10 ryper pr. døgn, ingen sesongkvote.

Tilreisende:  inntil 5 ryper pr. sesong

 

Jaktbare arter   Jaktperiode (f.o.m – t.o.m)

Havhest    21. september – 31. oktober

Kortnebbgås  20. august – 31. oktober

Svalbardrype  10. september – 23. desember

Teist    1. september – 31. oktober

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

NB: Servicegebyr vil bli refundert av Inatur til innenbygdsboende på Svalbard i løpet av 1 virkedag.

Jaktregler

Jakt og fangst er forbudt i naturreservatene, fuglereservatene, Forlandet nasjonalpark, Sør-Spitsbergen nasjonalpark og Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark. Se kartet på salgssiden for forbudsområder for jakt.  

 

Det er skyte- og fangstforbud i nærheten av Longyearbyen. Sjekk detaljer på www.sysselmannen.no dersom du jakter her.

 

Kortet er gyldig for tilreisende til Svalbard. Dvs, personer som ikke er registrert som fastboende hos Skatteetaten på Svalbard. 

 

Regelverk

Regelverk for jakt på Svalbard finner du i svalbardmiljøloven, forskrift om høsting på Svalbard (høstingsforskriften) og forskrift om lokal regulering av jakt på svalbardrype og svalbardrein. Høstingsforskriften inneholder bestemmelser om jakt, jakttider, særskilte vilkår og regelverk for utførelse av jakt og fangst. Som jeger plikter du å sette deg inn i de gjeldende bestemmelsene før du går på jakt. Forskriftene fås hos Sysselmannen eller kan leses på www.lovdata.no

 

Spesielle regler for rype

Rypejakt er den mest populære småviltjakta på Svalbard. En stor del av uttaket foregår i nærområdet til Longyearbyen. Vi ønsker en detaljert rapportering på denne arten. Alle jegere må rapportere fangstutbytte for hver enkelt dag. Under rubrikken ”område” angis området mest mulig presist.

 

Innsamling av rypevinger

Du oppfordres til å levere inn én hel vinge fra hver skutte fugl. En vanlig måte å få kunnskap om svigninger i kyllingproduksjonen er ved å sjekke håndsvingfjærene. Da kan en bestemme om den skutte fuglen er ungfugl eller voksen. Fra hver rype kappes en hel vinge ved vingebeinet slik at hele vingen henger sammen, legges i egen rypevingekonvolutt som utleveres i kasser utenfor UNIS (ikke plast) og leveres i zaregskasser utenfor UNIS. Prøvene merkes med kortnr., fellingsår og øvrig informasjon på konvolutten.

 

RYPEVINGER LEVERES I ZARGESKASSE UTENFOR UNIS.

Andre aktuelle tilbud