Småviltjakt Svalbard

Småviltjakt på Svalbard. NB: Servicegebyr vil bli refundert av Inatur til innenbygdsboende på Svalbard i løpet av 1 virkedag.

Arter

  • Småvilt

Beliggenhet

Viktige datoer


16.08.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Sysselmesteren på Svalbard

79 02 43 00

firmapost@sysselmesteren.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Sysselmesteren på Svalbard er Norske myndigheters øverste representant på øygruppen Svalbard.

Jaktkvoter

NB: Servicegebyr vil bli refundert av Inatur til innenbygdsboende på Svalbard i løpet av 1 virkedag.

 

Det er satt følgende kvote på hvor mange ryper hver enkelt jeger kan skyte:

Fastboende: inntil 10 ryper pr. døgn, ingen sesongkvote.

Tilreisende:  inntil 5 ryper pr. sesong

 

Jaktbare arter   Jaktperiode (f.o.m – t.o.m)

Havhest    21. september – 31. oktober

Kortnebbgås  20. august – 31. oktober

Svalbardrype  10. september – 23. desember

Teist    1. september – 31. oktober

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

NB: Servicegebyr vil bli refundert av Inatur til innenbygdsboende på Svalbard i løpet av 1 virkedag.

Jaktregler

Jakt og fangst er forbudt i naturreservatene, fuglereservatene, Forlandet nasjonalpark, Sør-Spitsbergen nasjonalpark og Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark. Se kartet på salgssiden for forbudsområder for jakt.  

 

Det er skyte- og fangstforbud i nærheten av Longyearbyen. Sjekk detaljer på www.sysselmesteren.no dersom du jakter her.

 

Regelverk

Regelverk for jakt på Svalbard finner du i svalbardmiljøloven, forskrift om høsting på Svalbard (høstingsforskriften) og forskrift om lokal regulering av jakt på svalbardrype og svalbardrein. Høstingsforskriften inneholder bestemmelser om jakt, jakttider, særskilte vilkår og regelverk for utførelse av jakt og fangst. Som jeger plikter du å sette deg inn i de gjeldende bestemmelsene før du går på jakt. Forskriftene fås hos Sysselmesteren eller kan leses på www.lovdata.no

 

Spesielle regler for rype

Rypejakt er den mest populære småviltjakta på Svalbard. En stor del av uttaket foregår i nærområdet til Longyearbyen. Vi ønsker en detaljert rapportering på denne arten. Alle jegere må rapportere fangstutbytte for hver enkelt dag. Under rubrikken ”område” angis området mest mulig presist.

 

Innsamling av rypevinger

Levèr inn én hel vinge fra hver skutte fugl. 

Fra hver rype kappes en hel vinge ved vingebeinet slik at hele vingen henger sammen, legges i egen rypevingekonvolutt som du kan hente i zargeskasser utenfor Forskningsparken og leveres på samme sted. konvolutten merkes med navn, sted, kortnr., fellingsår og øvrig informasjon.

Dess flere vinger vi får inn kan vi lettere følge svingninger i kyllingproduksjonen fra år til år. Jegerne kan på denne måten bidra til økt kunnskap om Svalbardrypebestanden.

RYPEVINGER LEVERES I ZARGESKASSE UTENFOR FORSKNINGSPARKEN.

Andre aktuelle tilbud