Småviltjakt i Sande i Vestfold

Østre Sande JFF disponerer ca 52 000 mål på østskauen i Sande. Skauen består av blandingsskog, og er et lettere kupert terreng. Her kan en jakte skogsfugl (røy og orrhøne er fredet) og hare.

Arter

  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare
  • Bever
  • Rødrev
  • Mår

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Østre Sande Jeger- og Fiskerforening

Ove Lersveen

99206966

ole@noah.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Røy og orrhøne er fredet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Østre Sande JFF disponerer ca 52 000 mål på østskauen i Sande.
Skauen består stort sett av blandingsskog, og er et lettere kupert terreng.

Områdene i nord er tilgjengelig via Røysjøveien. Her er veien stengt med bom, men det er ikke langt å gå før en er inne i fine jaktområder.
For å komme til de midtre og søndre delene av terrenget, så er det mange muligheter. En kan for eksempel benytte seg av Suluvannsveien, eller Blindevannsveien, men her må man betale en bomavgift. På Suluvannsveien betales dette med kort, mens på Blindevannsveien kan man enten betale med kontanter eller på sms. 

Se også vår hjemmeside

Jaktregler

Av jaktbart vilt har vi hare, rev, mår, tiur, orrhane, jerpe og bever (røy og orrhøne er fredet). Ved kjøp av jaktkort (dagskort eller sesongkort) på småvilt er det lov å jakte med hund.
Den som skyter/fanger flest rovvilt vil bli premiert. Viltet må leveres for kontroll til formann i foreningen,
og leder i viltpleieutvalget.

Rovviltkortet gjelder for jakt på smårovvilt. Skal man jakte rev med hund må man kjøpe vanlig jaktkort for småvilt.

Når det gjelder beverjakt, er terrenget delt i to (se kart) - nordre (Felt I) og søndre (Felt II), og det blir solgt 6 kort i hvert felt.

Disse kortene blir lagt ut 1. desember. 

For mer info, ta kontakt med Ove Lersveen (tlf. 992 06 966)

 

Kontroll av jakt og fiskekort
Ved kjøp av jaktkort eller fiskekort fra Østre Sande Jeger- og fiskeforening, gir jeger/fisker samtidig samtykke til å forevise fangst for lokalt oppsyn.
Oppsyn skjer ikke på grunnlag av mistanke om at noe straffbart er begått, men er å betrakte som et forvaltningsmessig tilsyn.
Grunneier eller privat oppsyn som opptrer på vegne av grunneier eller rettighetshaver, har etter Viltlovens § 41 rett til å kreve forevist jegeravgiftskort og jaktkort eller jaktavtale for det aktuelle området.
Dersom oppsynet avdekker brudd på de generelle bestemmelsene i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fast, Viltloven, Lakse- og Innlandsfiskeloven, mangel på jegeravgiftskort eller brudd på lokal jaktavtale, kan jeger/fisker bli utestengt fra fremtidig jakt/fiske i området i en tidsbegrenset periode som vedtas av styret i Østre Sande Jeger- og fiskeforening.
Oppsynspersoner er utstyrt med oppsynslegitimasjon utstedt av styret. Alle oppsynspersoner er pålagt taushetsplikt og har retningslinjer å følge.

Andre aktuelle tilbud